måndag 16 juni 2014

Fullmatad dag i Almedalen

Under Almedalsveckan anordnas tisdagen den 1 juli de offentliga måltidernas
dag. Det blir en dag fylld av seminarier, debatter och samtal kring skolmåltider,
livsmedelsupphandling, sjukhusmåltider och måltider inom äldreomsorgen.

Programmet är nu helt klart och alla aktörer som är involverade har gjort ett bra
jobb för att få ihop dagen och erbjuda intressanta seminarier. Välkommen att vara
med! Ifall du inte är på plats så sprid gärna till kollegor och vänner som ska dit.

Är du nyfiken på vilka fler seminarier under Almedalsveckan som
Livsmedelsverket kommer att medverka på så hittar du dem här

torsdag 12 juni 2014

Dialogmöte kring kostrekommendationerna

Den 27 maj träffade vi representanter från Dietisternas riksförbund, Kost och Näring, HFS-nätverket (Hälsofrämjande sjukhus) och Livsmedelsakademin för en inledande diskussion kring behov av förändrade kostrekommendationer för sjukhus och äldreomsorg med utgångspunkt från NNR 2012.  På mötet saknades tyvärr representation från Socialstyrelsen som även de fått en inbjudan.

Vi hade livliga diskussioner kring om något behöver ändras, vad som i så fall ska ändras, hur det ska ändras och vem som ska göra det.

Alla var rörande överens om att ett omtag behövs, inte bara en anpassning till nya referensvärden från NNR. Vi ser mötet den 27 maj som starten på detta viktiga och spännande arbete.  Vi i kompetenscentret har nu bollen att driva frågan vidare, nästa steg är att involvera Socialstyrelsen

I väntan på något faktiskt resultat från detta arbete så rekommenderar vi att man fortsättningsvis utgår från de riktlinjer som används idag.

Med på mötet var: Kost & Näring: Karin Henningsson och Marita Westerlund, DRF: Carin Andersson, Barbro Karelius och Ylva Orrevall. Livsmedelsakademin: Maria Biörklund Helgesson. HFS: Susanne Ask, Eva-Lena Eliasson, Kristina Sjöholm och  Anna Stubbendorf  som saknas på bilden. Livsmedelsverket: Inger Stevén, Eva Sundberg, samt Anna-Karin Quetel som tog bilden.