måndag 25 februari 2013

Sportlov i köket
Stjärnkock för en dag. Albin Eldh, 12 år

Ett smart sätt att integrera skolmåltiderna i verksamheten på skolan är att göra som man gjort i Ystad sedan 2005. Där arrangerar kostenheten aktiviteten "Stjärnkock för en dag".
Varje dag är det 16 nya deltagare som får gå loss bland köksredskap och spännande recept, under ledning av två av Kostenhetens kockar.
Vi ville ge ungdomarna ett alternativ till alla sportaktiviteter, säger kostekonomen och initiativtagaren Marie Balksäter, som fick idén när hon för flera år sedan läste en artikel om kock-kollon i Stockholms skärgård.
Men med personal som har uppehållstjänst, och alltså är lediga på sommaren, blir det svårare att ordna matlagningskurser på sommarlovet. På sportlovet däremot är de flesta kockar i tjänst samtidigt som hemkunskapslokalerna står tomma.
– Det finns många vinster i det här. Inte minst att vi är med och grundlägger ett intresse för livet, säger Marie Balksäter.
Läs mer Här

tisdag 19 februari 2013

Hur går det för Matlandet?

I dag presenteras resultatet av den översyn som gjorts på regeringens satsning på Sverige - det nya matlandet.Resultatet av översynen kommer att ligga till grund för planeringen av det kommande arbetet och för eventuella justeringar på matlandetsatsningen framöver.
Eftersom vårt projekt är en del i denna satsning är det så klart spännande att läsa vad man kommit fram till.

Stort mediaintresse
Pressträff på Vetekatten i Stockholm


Här på Livsmedelsverket gläds vi åt resultatet på den fråga som ställts till landets kostchefer angående stöd från oss. Ungefär hälften av kommunerna instämmer i påståenden (har angett 4 eller 5 på en femgradig skala) om att Livsmedelsverket förbättrat sitt stöd till verksamheten och att det är enklare att få tillgång till myndighetens kompetens
En annan intressant och glädjande uppgift är att ungefär 60 procent av kommunerna har en kost- och livsmedelspolicy,  nästan 40 procent av kommunerna har antagit en policy under år 2010 eller senare. En relativt stor andel har alltså en mycket aktuell policy. Ett viktigt instrument för att kunna arbeta mer strategiskt med kvalitetsarbete och upphandling av livsmedel.
Då det gäller målet att fler små och medelstora företag deltar i och vinner kontrakt i offentlig upphandling konstateras i översynen att det skett en ökning mellan 2008 och 2011.
Målet att höja kvalitén på mat inom den offentliga sektorn har man tyvärr inte kunnat utvärdera eftersom de inidikatorer som knutits till målet inte håller för att utvärdera måluppfyllelsen.
Vi ser fram mot att få vara med under våren för att diskutera resultaten och hur arbetet ska läggas upp framöver.
Läs mer på regeringens webbplats här

onsdag 13 februari 2013

Måltidsvärdar på sjukhuset i Ängelholm

Ängelholms sjukhus är ett av flera sjukhus i landet som satsar på måltidsvärdar för att maten på allra bästa sätt ska komma matgästerna till godo.

Det finns många fördelar med att ha särskilda måltidsvärdar på vårdavdelningarna. Här är några av dem som man upptäckt här:
  1. Bättre helhetsupplevelse. Bemötandet och serveringssättet har en avgörande betydelse för både aptit, smak och måltidsupplevelse.
  2. Rätt sorts kost. En måltidsvärd vet exakt vilka olika sorters koster och konsistenser det finns att beställa från köket, och kan därför fungera som hjälp och stöd vid ordination av lämplig kost.
  3. Ökade valmöjligheter. Även om köket erbjuder flera olika alternativa rätter och tillbehör är det inte alltid som detta når hela vägen fram till patienten. Med måltidsvärdar säkrar man även detta.
  4. Mindre svinn. Måltidsvärden har bättre koll på hur mycket mat som går åt och kan göra mer exakta beställningar till köket.
  5. Högre matsäkerhet. Att hygienen kring måltiderna sköts minutiöst är extra viktigt på en vårdavdelning, där matgästerna är sjuka eller nedsatta. Måltidsvärden kan grundläggande livsmedelshygien och går inte emellan vårduppgifter och köket.
Läs mer här