fredag 27 mars 2015

Fruktsallad med Granatäpple


För en vecka sedan fick vi ta emot det hedrande priset Granatäpplet av föreningen Kost & Näring och i går firade vi detta på Livsmedelsverket i Uppsala. Vi bjöd på fruktsallad med granatäpple (så klart!) och passade också på att prata med våra kollegor och visa upp vad vi gjort hittills i kompetenscentrum. Bland annat hade Anna-Karin satt ihop ett bildspel som snurrade runt och som visade bilder både från när vi varit ute i landet på olika tillställningar men också bilder som vi fått ta del av från landets alla hörn som visar den offentliga måltiden när den är som bäst. 
Många här hos oss var intresserade av att höra vad vi gjort för att få en sådan här utmärkelse och vi berättade gärna! 
Tack återigen Kost & Näring och alla medlemmar i den föreningen, vars arbetsinsats är så viktig för utvecklingen av de offentliga måltidsverksamheterna i landet.
Tack så klart också till alla fantastiska personer här på Livsmedelsverket som så engagerat och hängivet arbetar och har arbetat med kompetenscentrum sedan starten 2011.
Läs motiveringen till varför vi fick priset här

tisdag 10 mars 2015

Livsmedelsverkets nya webb är här!

Igår öppnade vi upp vår nya webbplats. Den nya webben är betydligt enklare - oavsett om du använder dator, mobil eller platta – men också mycket snyggare. Hoppas ni håller med! Ni hittar Kompetenscentrums sidor genom den stora startpuffen på startsidan eller via huvudrubriken ”Matvanor, hälsa och miljö”. Alla våra webbsidor har reviderats.


Observera att om ni idag har länkar till specifika sidor på vår gamla webbplats så fungerar inte de längre. Vårt tips är att ni letar upp motsvarande sida på den nya webbplatsen alternativt länkar till startsidan www.livsmedelsverket.se.


Vi söker goda exempel!


På Kompetenscentrums sidor återkommer sidan ”Inspiration och tips” under alla målgrupper – förskola, skola, äldreomsorg, sjukhus och gruppbostad. Syftet med dessa sidor är att vi ska inspirera och lära av varandra. Vi söker nu goda exempel från alla olika verksamheter! Allra helst vill vi ha fina bilder (med så bra kvalitet som möjligt) som illustrerar det exempel, citat, idé etc. som ni delar med er av. Så fatta pennan/tangentbordet och kameran, men lämna Jante hemma! Skicka in era goda exempel och bilder till karin.lilja@slv.se.
Vi hörs!

torsdag 5 mars 2015

School lunches that influence what goes into the family grocery basket

Ali Banzola works as a chef at Drottningdal’s school in Norrtälje, Sweden. We decided to join another school when they went on a field trip to Ali. For several years, Ali has worked consciously to get more students interested and curious about the school meals. The work has paid off. At first his homemade mashed potatoes, made from real potatoes, was met with skepticism, but soon the parents started to get complaints about the food at home instead. Today students notice directly if Ali is forced to add up with instant mashed potatoes.

- Students have become conscious! Now they even give opinions on what meat parents choose in the supermarket! says Ali.


The vegetarian dishes are another area where the children have changed their views. From being debated and rejected by the children, many vegetarian dishes are nowadays on request from the students. How did he do this? Ali mentions several important initiatives that probably have had great effect. 


The dialogue with the diners permeates the entire business. The kitchen door is wide open right in the middle of the school restaurant. Ali is always available and happy to interact with the diners during lunch - talking about the food and encouraging students to taste. Ali visit classes to explain why the menu is formed the way it is. For example, how expensive dishes like burgers can fit in occasionally with the help of less expensive dishes other days. Or how good vegetarian food is for the health, the environment and the wallet. The dialogue with the students is not something burdensome, on the contrary - their honesty and appreciation describes Ali as a clean source of energy.


Ali tried a few days to put "Taste-test" on the menu instead of the name of the dish. Teachers were instructed to ask the children to think of three things - how the dish looks, smells and tastes. After lunch, teachers were to ask the students to share their experiences and guess the ingredients and the name of the dish. The documentation from these lectures offers many intriguing student descriptions and reflections. In 2015, a school garden will be set up where the gardening is linked to teaching and celebrated with a big harvest festival in the fall. Of course the produce will be served in the school restaurant.


Students at Drottningdal’s school know where the school food come from. They talk a lot about how food is produced in Sweden and in other countries. The school and the kitchen have done field trips with students to a dairy farmer, potato grower and pig farmer. The school even bought and followed a whole pig during the fall until slaughter and then cooked and served with great reverence for Christmas dinner. Ali occasionally gets assistance from students in the kitchen. He has specifically asked the teachers to send down restless students to help him out with, for example peeling potatoes or slicing cucumber. Or sometimes he calls in student assistance for time-consuming tasks such as rolling meatballs. In doing this students grow and become great ambassadors for the served food “- I made this!”

It's impressive how Ali manage to integrate the meals in the school's educational activities, and also his contagious commitment and love of both the food and the diners.

The afternoon ended of course with a date for a return visit on the other school. It's awesome what something as simple as a field trip can provide. New ideas and a new perspective on the day-to-day job. Why don´t check out if there´s a business you would like to look up a little more closely, or just have an afternoon tea with!Ali and his colleague Michaela.
PS. For more inspiration from the school restaurant in Drottningdal´s school check out their Facebook page!


This blogpost was written in English to celebrate the International School Meals Day - 5th of March! You can also find it in Swedish (see previous blogpost).

Skollunchen som påverkar vad som hamnar i familjens matkasseAli Banzola arbetar som kock på Drottningdals skola i Norrtälje kommun. Vi passade på att följa med ett matråd på en annan skola när de åkte dit på studiebesök. Sedan flera år tillbaka har Ali medvetet arbetat med att få fler elever intresserade och nyfikna på maten som serveras på skolan. Arbetet har gett resultat. Till en början möttes hans hemlagade potatismos med skepsis, men strax började föräldrarna få klagomål på maten hemma istället! Idag märker eleverna direkt om Ali tvingas skarva med pulvermoset.

- Barnen har blivit medvetna. Nu är de med och har synpunkter på vilket kött föräldrarna väljer i matbutiken! säger Ali.


Vegetariska rätterna är ett annat område där barnen tänkt om. Från att vara omdiskuterade och ratade av barnen finns många vegetariska rätter numera med på elevernas egna önskemenyer. Hur har han då gjort? Ali nämner flera viktiga insatser som sannolikt haft stor effekt.


Dialogen med barnen, matgästerna, genomsyrar hela verksamheten. Dörren till köket står vidöppen mitt i skolrestaurangen. Ali finns alltid tillgänglig och rör sig gärna ute bland matgästerna under lunchen för att berätta om maten och uppmuntra eleverna att smaka. Ali besöker ibland klasserna för att förklara hur han tänker och varför han lagar den mat han gör. Exempelvis hur dyrare maträtter som hamburgare får plats ibland med hjälp av lite billigare maträtter andra dagar. Och om hur bra vegetarisk mat är för både hälsan, miljön och plånboken. Kontakten med eleverna är inte något som kostar utan tvärtom – deras ärlighet och uppskattning beskriver Ali som en ren energikälla.

Ali testade att under några dagar sätta ”smaktest” på menyn istället för att skriva vad som serverades. Lärarna fick i uppdrag att uppmana barnen att tänka på tre saker – hur maträtten ser ut, luktar och smakar. Lektionen efter lunch skulle lärarna be eleverna berätta om sina upplevelser och låta eleverna gissa ingredienser och maträttens namn. Dokumentationen från dessa övningar bjuder på många spännande beskrivningar och reflektioner. 2015 kommer skolan anlägga kolonilotter på skolgården där arbetet knyter an till pedagogiken och avslutas med skördefest i höst. Självklart tillagas och serveras skörden i skolrestaurangen!

Eleverna på Drottningdals skola vet var maten i skolan kommer ifrån. Man pratar mycket om hur mat produceras i Sverige och i andra länder. Skolan och köket har tillsammans åkt på besök med eleverna hos mjölkbonde, potatisodlare och grisuppfödare. Skolan köpte till och med en hel gris som man följde under hösten fram till slakt och sedan tog tillvara och serverade med stor vördnad på julbordet. Ali får då och då hjälp av elever i köket. Han har särskilt bett lärarna skicka ned eleverna som har lite svårt att sitta still som då får hjälpa till med att exempelvis skala potatis eller skiva gurka. Eller ibland kallar han in elevhjälp för tidsödande uppgifter som att rulla köttbullar. Då växer eleverna och blir fantastiska ambassadörer för den serverade maten – ”den där har jag gjort”.Det är imponerande hur Ali lyckats integrera måltiderna i skolans pedagogiska verksamhet, men självklart även hans smittande engagemang och kärlek till både maten och matgästerna.

Studiebesöket avslutades såklart med ett datum för en ny träff på den andra skolan. Det är häftigt vad något så enkelt som ett studiebesök kan ge. Nya idéer och ett nytt perspektiv på den egna vardagen. Kanske det finns en verksamhet i din närhet du skulle vilja kolla lite närmare på - eller bara ta en eftermiddagsfika med!


Ali och kollegan Michaela.
PS. För mer inspiration från köket på Drottningdals skola kan du kolla in deras Facebook-sida!


För att fira International School Meals Day den 5 mars finns denna bloggpost även på engelska (se nästa inlägg).


måndag 2 mars 2015

Hur firar ni International School Meals Day?                     
       


Nu på torsdag den 5:e mars firas för tredje året i rad internationella skolmatsdagen världen över. International School Meals Day är ett initiativ från myndigheter och organisationer i Storbritannien och USA. Idén föddes efter att länderna under ett par års tid samarbetat och utbytt erfarenheter med varandra med syfte att främja bra matvanor i skolan.

Dagen är ett sätt att belysa vikten av god och näringsriktig mat för barn och unga både i och utanför skolan samt betona sambandet mellan hälsosam mat, utbildning och bättre inlärning. Man vill också sprida goda exempel länder emellan.

Årets tema är Celebrating culture through food:

“In 2015 we would like to encourage the children and young people of the world to connect with each other and share their food experiences, stories and news about food and the part it plays in their lives”

Hur har ni tänkt fira internationella skolmatsdagen? Kanske kan ni inspireras av tipsen via länken nedan?

Internationellt skolmatsutbyte mellan Sverige och England


Lyndon McLeod, kock på Gisle skolrestaurang, har god erfarenhet av att samarbeta med skolkockar från andra länder. Just nu är han involverad i ett samarbetsprojekt genom den brittiska organisationen School Food Plan där skolkockar i Gislaved och Yorkshire, England, besöker varandra för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Projektet går att följa via Facebook-sidan Goodfield International School Catering Project som Lyndon har startat tillsammans med Jens Vikingsson, kostchef i Karlshamn. Sidan fylls löpande på med recept och bilder för att inspirera andra skolkockar.

Vi frågade Lyndon hur han ska fira International School Meals Day:

”I´ll be spending ISMD in London speaking at an international forum - EDUcatering. There will be lots of people and organisations who work with school food, hunger, poverty and more attending the forum on Thursday”

Vi önskar Lyndon stort lycka till och er alla en glad internationell skolmatsdag på torsdag!Läs mer om International School Meals Day här

Om du använder Twitter kan du dela idéer och aktiviteter med andra genom att följa @IntSchoolMeals och använda hashtagen #ISMD2015 för relaterade tweets.

Följ Goodfield International SchoolCatering Project på Facebook för löpande inspiration!