tisdag 28 februari 2012

Offentliga måltider i Matlandethuvudstaden


För några månader sedan utsågs Göteborg till Årets Matlandethuvudstad. I förra veckan besökte jag staden och träffade där de ansvariga för måltiderna i vård, skola och omsorg.
Så här löd motiveringen när Göteborg utsågs:
”För att Göteborg kan erbjuda en varierad meny, med havets råvaror i centrum. För en välutvecklad samverkan i regionen som knyter samman stad och land, småskalig livsmedelsförädling och industri samt lyfter fram betydelsen av måltiden inom vård, skola och omsorg. Göteborg är en attraktiv stad för såväl nationell som internationell turism och måltidsupplevelser.”
Jag kan verkligen intyga att de lever upp till skrivningen i motiveringen ”de lyfter fram betydelsen av måltiden inom vård, skola och omsorg”. Här finns ett långsiktigt och strukturerat tänk kring utvecklingen av måltiderna. Men – precis som på så många andra håll i landet brottas de med några tydliga utmaningar i form av fördomar och attityder kring offentliga måltider, ”stuprörstänk” inom delar av organisationen och okunskap.
Det ska bli spännande att följa vad som händer i matlandethuvudstaden under året. De har flera spännande grejer på gång som jag tror kommer att förändra Göteborgarnas attityd kring offentlig måltid i positiv riktning! Håll utkik!

måndag 27 februari 2012

Nya måltidssidor på Livsmedelsverkets webbplats

Nu har vi gjort om informationen om måltider i vården, skolan och omsorgenLivsmedelsverkets webbplats.

Tanken är att det ska bli både tydligare och lättare att hitta för alla er som arbetar med att utveckla måltiderna.
Du kan hitta sidorna via en knapp till höger på webbplatsens startsida och via en egen rubrik under Mat och näring.
Här finns information om våra råd om bra mat i skolan, förskolan och äldreomsorgen, fakta och statistik om måltidsbranschen, länkar till olika initiativ och projekt för att utveckla måltiderna, exempel på goda måltidsupplevelser, med mera.
Hör gärna av dig till oss om du har synpunkter på sidorna: Vad är bra och vad är mindre bra? Vilken information skulle du önska fanns på webbsidorna?

tisdag 21 februari 2012

Enkelt och genialt förbättringsarbete

Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. Förebilden är "Breakthrough Series" som tagits fram av The Institute for Health Care Improvement , Boston. Inom omsorgen i Sverige har jag stött på metoden på flera orter. De allra flesta verkar mycket nöjda med den beprövade mallen och den enkla metoden.

Jag deltog häromveckan i ett nutritionsseminarium som Geriatriskt utvecklingscentrum på SUS i Malmö arrangerade. Där fick vi lyssna till engagerad personal från Hvita Briggens demens- och dagverksamhet i Ystad. De beskrev flera små genombrottsprojekt med både positivt och negativt slutresultat. En av styrkorna med metoden är just att våga prova idéer i liten skala, för att utvärdera om de är tillräckligt bra att gå vidare med.

I ett projekt ville personalen prova om lugn musik kunde öka trivseln runt bordet vid måltiderna. Försöket visade dock att så inte var fallet. De blev istället gräl om vilken musik som var bra (!).

När dagverksamheten i ett annat projekt tydligt skilde på vardaglig frukost och festligare eftermiddagsfika med hjälp av vackert kaffeporslin, som köpts in billigt från en loppmarknad, blev alla glada och nöjda.

Vi var många som log uppskattade vid presentationen och konstaterade hur enkelt och genialt förändringsarbete kan vara.

Bild på Hvita Briggens festporslin

torsdag 16 februari 2012

Måltidsfrågan kokar!

Ni har väl inte missat att vår egen projektledare Eva Sundberg kom fyra på tidningen Restaurangvärldens lista över de mäktigaste i Mat-Sverige? Vi är väldigt stolta över motiveringen: 
”Den före detta kostchefen som rattar Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider inom skola, vård och omsorg har efter bara några månader som projektledare tagit befälet över hela den offentliga måltidsfrågan.”
Det här är bara ett av många tecken på att måltidsfrågorna är heta just nu. Och vi har förstått att många av er som driver de här frågorna i kommuner och landsting vill att vi gör allt vi kan för att hålla dem högt på dagordningen.
Det nätverk av kostchefer i Stockholmsområdet som vi träffade i förra veckan gav oss lite hjälp på traven: Varsin reflexväst som ska hjälpa oss – och de offentliga måltiderna – att synas!

måndag 6 februari 2012

Haparanda – en het mötesplats

Ute bet vinterkylan i kinderna men i Haparandas Folkets hus var engagemanget hett för måltiderna i skolan och äldreomsorgen. Över 60 personer ägnade i tisdags en hel eftermiddag åt att med oss diskutera hur de kommunala måltiderna kan utvecklas och bättre utnyttjas som den resurs de faktiskt är.

På plats var kommunala politiker, förvaltningschefer inom skola och omsorg, rektorer, enhetschefer och kostchefer från bland annat Haparanda, Pajala, Luleå, Älvsbyn och Övertorneå. Dessutom fanns PRO, SPF och elevrådsrepresentanter från några skolor med.

Närheten till Finland märktes på flera, ibland oväntade sätt. Till exempel kan eleverna i Haparanda välja skola på båda sidor gränsen vilket gör kommunen till en mötesplats för två skolmåltidskulturer. Det berättades bland annat att den finska skolmaten sällan ifrågasätts, medan den svenska skolmaten – bara ett stenkast därifrån – ofta blir föremål för diskussion. De diskussionerna kan ibland bli svåra och tidsödande men kanske ska vi ändå värna om dem?

Vi tackar för att vi fick vara med denna eftermiddag. Och hoppas på många fler chanser att besöka vår vackra norra landsdel igen!

onsdag 1 februari 2012

Samstämmig bild av måltiderna i offentlig sektor

”Satsa på kompetensutveckling!”. Det var en slutsats som deltagarna var överens om vid måndagens hearing kring fokusområdet ”offentlig mat” inom ramen för satsningen Sverige – det nya matlandet.
Kunskapen och kompetensen behöver förbättras på alla nivåer: Kökspersonalen behöver bland annat bättre stöd när det gäller näring och livsmedel. Pedagoger och vårdpersonal behöver veta hur de kan bidra till bra måltider. Politiker och chefer behöver få upp ögonen för att måltiderna kan påverka resultaten i hela verksamheten, till exempel genom minskad vårdtyngd och bättre skolresultat.
Landsbygdsdepartementet var värd för mötet. Förutom vi själva deltog myndigheter som Skolverket och Folkhälsoinstitutet vid hearingen, intresseorganisationer som Skolmatens vänner och utbildningsanordnare som Hushållningssällskapet och Centrum för måltiden i Vara. Och – inte minst – personer som jobbar med måltidsfrågor i kommuner och landsting.
På hearingen presenterade Eva Sundberg vårt arbete med kompetenscentret. Och vi fick också med oss mycket värdefull input till det fortsatta arbetet. Vi kände verkligen att vi fick bekräftelse på att vi är på rätt väg!