torsdag 20 februari 2014

6 mars - skolmat på schemat i hela världen


Den 6 mars 2014 är det den internationella skolmatsdagen. Som initiativtagare står Storbritannien och USA och syftet är att utbyta erfarenheter om skolans möjligheter att främja bra matvanor. Läs mer och hitta inspiration kring hur ni kan fira denna dag i skolan på organisationens webbplats www.internationalschoolmealsday.com.

Organisationen har skapat ett lektionsrum på Skype där man söker "skolmatsberättelser" från skolor runt om i hela världen. De kan handla om elever som berättar med t ex video, foton eller musik om sin skollunch, vad som odlas i skolträdgården, högtider man firar med någon speciell maträtt eller något annat inspirerande kring hur skolan arbetar med måltider. Just nu ser vi inga svenska skolor representerade, gå gärna in och registrera dig och delta i detta spännande nätverk! Eller tipsa en engagerad kollega, lärare eller elev!


 Medium
onsdag 19 februari 2014

Kost & Närings grossistbarometer ute nu


Grossistbarometern är Kost & Närings kartläggning av samarbetet mellan Sveriges offentliga måltidsverksamheter och grossisterna Gunnar Dafgård, Martin & Servera respektive Menigo. Barometern är utformad av Kost & Näring, i dialog med nämnda grossister som också ställer sig bakom initiativet. Målsättningen med Grossistbarometern är att den ska bli en hörnsten i debatten om livsmedelsupphandlingen och de offentliga måltiderna – och inte minst leda till dialog och konkreta förändringar på det här viktiga området.
Grossistbarometern är den första undersökningen av kundupplevelse där grossisterna på ett transparent och enkelt sätt jämförs med varandra. Barometern kommer att genomföras årligen, och skickas till huvudkontaktpersonen för respektive kommuns måltidsverksamhet. Bland områdena som täcks in i undersökningen återfinns bland annat överprövningar och utbytesvaror, men också frågor kring måltidsorganisationernas egna arbete och rutiner för uppföljning av avtalen.
Svarstiden för 2014 års barometer pågår fram till slutet av februari. Resultaten i sin helhet kommer publiceras på www.grossistbarometern.se i mitten av mars, dock anonymiserade till länsnivå. Som komplement till Grossistbarometern, som riktar sig till kommunerna, genomför Kost & Näring inom kort också en motsvarande barometer för landstingen, Grossistbarometern Landsting. 

Marianne Backrud,
foto Elisabeth Ohlson Wallin

Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg framhåller att dialogen med grossisterna under arbetet med barometern har skett i konstruktiv anda.

– Intresset från grossisterna har varit stort och vi har märkt av en ödmjukhet inför att dagens situation måste förbättras. Jag är övertygad om att Grossistbarometern blir en viktig pusselbit i den processen, en gemensam grund för diskussionen som båda sidor kan ställa upp på. Nu hoppas vi verkligen att alla kost- och måltidschefer som fått enkäten också tar sig tid att svara, det är superviktigt. Ju fler svar, desto tyngre väger sedan resultaten, säger Marianne Backrud-Hagberg, och förklarar vidare hur 2014 blir ett slags ”år 0” för Grossistbarometern. – Från och med 2015 års barometer kommer vi kunna jämföra resultaten och få svart på vitt. Vad har förbättras, var finns det fortsatt problem? Går utvecklingen på vissa områden till och med i negativ riktning? 

tisdag 18 februari 2014

Inventering av måltidsprojekt inom äldreomsorgen - nytt uppdrag

Måltiden inom äldreomsorgen är viktig, dels för välbefinnande och trivsel, dels för att tillgodose behov av energi och näring. Det finns mycket att vinna på att sköra äldre lockas att äta när aptiten minskar. Under många år har stora satsningar gjorts för att förbättra måltiden i äldreomsorgen och minska risken för undernäring. Trots detta är äldreomsorgsmåltiden inte genomgående en positiv upplevelse för alla.

Kompetenscentret har i regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på äldreområdet under perioden 2006-2013, i samverkan med Socialstyrelsen. Med detta som underlag ska vi söka efter svar och lämna förslag på hur måltidskvaliteten för äldre personer i omsorg ska kunna utvecklas och höjas.Vi kommer bland annat att titta närmare på de 659 måltidsprojekt som genomförts med stöd från de stimulansbidrag som Socialstyrelsen delat ut under perioden 2007-2012. Så snart den inledande inventeringen är gjord kommer vi att bjuda in till en hearing.
Uppdraget känns både spännande och roligt och vi hoppas hitta många goda idéer som kan leda oss framåt i arbetet med att förbättra måltiderna i särskilt- och även ordinärt boende.

Halmstad Kommuns dukningstävling, Måltidens dag 2012måndag 17 februari 2014

Skolmåltidspedagogik - nytt uppdrag!

Livsmedelsverket och kompetenscentret har nyligen fått ett nytt spännande uppdrag, nämligen att under 2014:

 ”ta fram ämnesövergripande pedagogiska verktyg för måltiden i skolan. I arbetet ska samråd ske med Sameskolstyrelsen och andra berörda myndigheter.”*


*Källa: Regleringsbrev för Livsmedelsverket 2014 

Det känns väldigt roligt att få bygga vidare på det uppdrag vi hade kring skolmåltiderna under 2012-2013 tillsammans med Skolverket. Det mynnade ju bland annat ut i materialet ”Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola” som vänder sig till skolledare. Missa inte heller det webbinarium (ca 60 minuter) med detta material som tema, finns på
skolverkets webbplats

Men nu går vi vidare och blir ännu mer konkreta – hur kan måltiden komma in i klassrummet? Eller kanske hur kan skolköket och skolrestaurangen användas som klassrum? Vi vet att det redan finns en mängd exempel på övningar framtagna lokalt ute i skolor och kommuner. Vissa känner vi till men många har vi säkert inte fått ta del av. Vi kommer att återkomma med efterlysning av goda idéer, men ni är varmt välkomna att höra av er redan nu med tankar kring teman, innehåll och övningar! Eller kanske namn på personer ni tycker vi bör involvera i arbetet?

 

onsdag 12 februari 2014

En hälsning från vår nya medarbetare


Hej!
Jag heter Karin Lilja och är sedan i måndags på plats för att förstärka kompetenscentret, som under 2014 har flera spännande och viktiga uppdrag att sätta tänderna i. Jag är utbildad nutritionist och har tidigare arbetat med skolmatsfrågor vid Karolinska Institutet i projektet SkolmatSverige. Under det kommande året kommer jag dock främst att arbeta med måltiderna inom äldreomsorgen, vilket jag verkligen ser fram emot! Oavsett om du är ung eller gammal, frisk eller sjuk ska måltiden bidra med glädje och energi som gör vardagen roligare och enklare J

Förutom mitt stora intresse för god mat tycker jag om att träna och måla, men framför allt att umgås med min familj bestående av man och två små döttrar.
På återhörande!

tisdag 11 februari 2014

Norge först i spåret!?


Förra veckan var jag inbjuden till Norge av ”Skolmatens venner” för att berätta om vårt svenska system kring skolmåltiderna och vårt arbete på Livsmedelsverket med utveckling av dessa måltider.
Jag blev återigen påmind om vilken fantastisk resurs vi har i Sverige med våra lagstadgade kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider för alla elever i grundskolan – norrmännen är väldigt avundsjuka, åtminstone de som jag träffade. Trots avsaknad av lagstiftning kring skolmåltider i Norge så finns det flera exempel där rektorer och skolchefer valt att lägga en del av skolornas resurser på att tillhandahålla en måltid. En rektor beskrev hur de på hennes skola, bland annat med hjälp av skolmåltiderna, på några år gått från att vara en ”problemskola” till att bli ”bäst i klassen".När problemen var som störst för några år sedan bestämde de sig för att ta itu med situationen, med utgångspunkt i Maslows behovstrappa. Så klokt tänkt!
De insåg att det inte var framgångsrikt att exempelvis prata läroplansmål och meritpoäng så länge de grundläggande behoven hos eleverna inte var tillgodsosedda.
Tro det eller ej men vi har en del att lära av Norge i dessa OS-tider - både när det gäller skidåkning och skolmåltiderJ

måndag 10 februari 2014

Boka in 11-12 november!


Den 11-12 november planerar vi för två dagar om offentliga måltider i Stockholm. Den 11:e planeras en dag med aktuell forskning om offentliga måltider som tema. Vi hoppas på en dag då ett antal forskare medverkar och berättar om sitt arbete och hur det kan omsättas i praktiken. Dagen efter genomförs en Branschdag med information om aktuella frågor från Livsmedelsverket och möjlighet att träffa kollegor i branschen. Mer information kommer här på bloggen.
fredag 7 februari 2014

Högre kvalitet på offentlig mat – så gör man!

I höstas gjordes en kartläggning bland
landets kostchefer och inköpsansvariga i kommuner och landsting om hur livsmedelskvaliteten säkras i upphandling av offentlig mat. Kartläggningen gjordes av Landsbygdsnätverket

Resultatet visar att faktorer som bidrar till lyckade livsmedelsinköp är att det finns ett personligt engagemang, en väl förankrad kostpolicy med konkret handlingsplan, genomarbetade kravspecifikationer och att det bedrivs ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Förhoppningen är att kartläggningen kan vara till hjälp och ett verktyg i arbetet med att utveckla måltiderna.

I dagarna har kartläggningen kommit ut i en mer lättillgänglig kort version och den finns tillsammans med kartläggningen i sin helhet och presentation av Landsbygdsnätverket 
här.

Kartläggningen följs upp under våren med dialogmöten. Syftet är att lokala aktörer, såsom beslutsfattare, kostchefer och livsmedelsproducenter träffas för att lära av varandra och diskutera vad som krävs för att få till hög kvalité på livsmedlen i de offentliga köken. Det kommer att bli små grupper om cirka 7 personer vardera som träffas på 6 platser runt om i landet.


 


 

torsdag 6 februari 2014

Idag firar vi Sápmi!

Sami flag.svgI dag den 6 februari firas samernas nationaldag eller samefolkets dag i Norge, Finland, Ryssland och Sverige. Samerna är ett av flera tusen folk runtom i världen som räknas till urbefolkningarna. 

Den samiska kulturen omfattar allt från musik, litteratur och teater, till slöjd, mat och sedvanor. Greta Huuva är Sápmis matlandetambassadör och mathantverkare i det samiska köket. På denna sida kan du bland annat läsa mer om Greta, det samiska köket och även hitta spännande recept:
http://www.samer.se/1203

Sameskolorna och sameskolstyrelsen och har sedan en tid tillbaka arbetat för att stärka den samiska matkulturen genom skolmåltiderna. Det kommer vi med spänning titta närmare på under året då vi fått i uppdrag att ta fram ämnesövergripande pedagogiska verktyg kring måltiden i skolan – detta i samverkan med bland annat sameskolstyrelsen. Ett mycket spännande uppdrag som vi kommer berätta mer om här på bloggen!