onsdag 21 december 2011

God jul!


Nu har vi varit i gång tre månader i vårt projekt – kära nån, vart tog den tiden vägen?! Vilka spännande månader det har varit. Så många människor vi har mött som engagerar sig i måltidsfrågorna runt om i landet!
De här tre månaderna har varit en period med väldigt skiftande arbetsuppgifter. En stor del av tiden har vi lagt på att träffa er som arbetar för eller i branschen.

Vissa dagar har våra pannor legat i djupa veck då vi gemensamt försökt att formulera och konkretisera vårt uppdrag. Det finns mycket att ta itu med och det gäller att prioritera rätt saker.
Nu sänker vi farten över helgerna och samlar nya krafter inför vårens arbete. Vi möts här på bloggen igen efter Trettonhelgen!
Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Måltider som förenar

Mat kan bjuda på nya hisnande upplevelser, men har också en roll som kulturbärare och trygghet. Bekanta smaker kan väcka minnen och glädje och ha stor betydelse för både äldre och yngre matgäster.

När vi träffar Maria Masoomi en mörk eftermiddag i december förstår vi att måltider kan förflytta berg. Allt är möjligt om bara de som arbetar och serverar måltiden ser och förstår allt det den kan förmedla.

Maria är mycket engagerad i mångfaldsfrågor, utbildad kostekonom och dietist och kallar sig själv för matvisionär. Hon menar att det är viktigt att den etniska mångfalden inte bara blir något ”multi kulti” utan att vi kan inspireras och integrera olika influenser i måltiderna .

– Låt alla människor med utländsk bakgrund vara experter på vad deras kultur kan bidra med, säger hon bestämt. Och låt måltiden vara en mötesplats för både människor och kulturer. Andra länders mat behöver inte framställas som alltför exotiska och komplicerade, det kan ibland bara handla om att lägga till ett nytt spännande tillbehör till den vanliga köttgrytan.

onsdag 14 december 2011

Viktigt att lyssna på de äldre i måltidsplaneringen


För att matgästerna i äldreomsorgen ska känna måltidsglädje och må bra av maten är det viktigt att de kommer till tals när måltiderna ska planeras. Det betyder inte att man måste erbjuda en à la carte-meny. Men det behöver finnas någon form av kvalitetssäkring så att måltiderna motsvarar de äldres önskemål och behov.
Idag presenterar Socialstyrelsen två rapporter: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Öppna jämförelser 2011 – Vård och omsorg om äldre (som ges ut tillsammans med SKL). De visar att 49 procent av matgästerna på äldreboenden är mycket nöjda med maten. Det är förstås för få. 18 procent är missnöjda. Det är alldeles för många.
Eldsjälar ute i kommuner och landsting kan inte dra hela lasset för att lyfta måltiderna. Det behövs också policys, ledningssystem och rutiner. Och utbildning. På sidan 61 och 65 i den här rapporten (underlag till råden Bra mat i äldreomsorgen) på Livsmedelsverkets webbplats kan man läsa om vikten av utbildning för personalen för att förbättra måltiderna i äldreomsorgen.
Även om Socialstyrelsens undersökning bara är en liten pusselbit kring hur det ser ut med måltiderna i äldreomsorgen, vore det spännande att titta närmare på de kommuner som fått högst betyg. Kanske kan man hos dem hitta ytterligare några nycklar som vi i kompetenscentret kan förmedla ut till alla som jobbar med att förbättra måltiderna.

måndag 12 december 2011

Östgötarna är på G!

Vid två tillfällen under hösten har jag varit i Linköping och där träffat personer som engagerar sig kring utvecklingen av måltiderna i vård, skola och omsorg. För några veckor sedan var jag på Slottet och träffade där ett gäng, med Landshövding Elisabeth Nilsson i spetsen, som har en vision om att Östergötland ska bli kända för att ha ”världens friskaste barn”.
I detta arbete är självklart måltiderna inom förskola och skola centrala. De vill knyta ihop utvecklingsarbete kring måltiderna med forskning – spännande och viktigt och något som vi i kompetenscentret kommer att nyfiket följa. Förra fredagen var det dags igen och denna gång mötte jag en spännande grupp bestående av bland annat politiker, kostchefer och tjänstemän från bland annat Länsstyrelsen och SIK.
Under hösten har de deltagit i ett projekt på temat ”Offentlig upphandling av lokalproducerade livsmedel”. De har haft olika seminariedagar med olika inriktning exempelvis logistik. Jag fanns med på den avslutande seminariedagen för att informera om oss och väcka lite tankar kring hur viktigt det är hur måltidsverksamheten är organiserad i en kommun – är den organiserad på ett sätt som ger de bästa förutsättningarna för utveckling och helhetssyn?
Givande gruppdiskussioner på eftermiddagen – det känns verkligen som att de är på hugget i Östergötland!

fredag 2 december 2011

Med goda exempel får man perspektiv på sin egen verksamhet

Tänk så skoj det är med goda exempel. Jag blir glad när jag ser hur mycket som görs runt om i landet för att förbättra måltiderna i sjukvården och äldreomsorgen! Även om jag förstår att det inte ser likadant ut överallt.

När man trampar runt i sin egen verksamhet kan det ju bli så att man tittar på förra fotavtrycket och blicken fastnar ganska långt ner.

Men att titta på andras exempel – även de som kan kännas långt borta just nu, för just min verksamhet – kan ge ett slags fågelperspektiv. Jag har haft förmånen att under flera månader få flaxa runt som en fågel och titta på goda exempel inom sjukhusmat och i äldreomsorg.

Igår publicerades den rapport som vi tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen med exempel på goda måltidsupplevelser inom hälso- och sjukvård. Sjukhusen har själva fått peka på arbeten som de är stolta över. Där finns högt och lågt, stort och smått. Vi har inte gjort några utredningar på hur det egentligen ser ut, men hoppas att denna schematiska överblick kan vara en början att jobba vidare med.

Rapporten finns i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats. Så småningom kommer vi att titta närmare på en del av exemplen och lyfta vissa delar på Livsmedelsverkets webbplats.

torsdag 1 december 2011

Frukost hos Äldrecentrum

I går var jag och Inger hos Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum. Stiftelsen anordnar, bland mycket annat, nätverksmöten för personer som arbetar med kost för äldre i Stockholms län.
Vi var inbjudna till ett frukostmöte på temat ”offentliga måltider”. Inger berättade om det arbete hon gjort tillsammans med Socialstyrelsen kring exempel på goda måltidsupplevelser inom hälso- och sjukvård och jag informerade om kompetenscentret.
Det blev livliga och givande diskussioner kring två frågeställningar:
·         Vilka är i dagsläget de största hindren för att få till bra måltider inom äldreomsorgen?
·         Vad kan vi med gemensamma krafter göra för att förbättra mat och måltider för de äldre?
Flera av de som var där beskrev svårigheterna med att göra upphandlingar av måltidstjänsterna i kommunen. Det finns exempel där vården upphandlas för sig och måltiderna för sig. Då kan det bli svårt att göra måltiderna till en självklar och integrerad del av vården.
Offentlig upphandling är en utmaning – både när det gäller livsmedel och måltidstjänster!