måndag 29 april 2013

Ny forskning: Brister i matdistributionen till äldre med hemtjänstNy avhandling Matdistribution till äldre hemmaboende personer ur flera perspektiv läggs fram den 10 maj vid Örebro universitet. Doktorand Zada Pajalic har önskat studera distributionen utifrån de äldres samt olika yrkesgruppers erfarenheter.
Fokusgrupper med personal från hela distributionskedjan samt intervjuer med beslutsfattare och med de äldre visar att rutiner saknas. I regel gjordes inga utredningar av näringsstatus när en person börjar få måltider i hemmet. Känner man inte till utgångsläget, är det svårt att veta vilket utfall servicen gett och inte heller vilka konsekvenserna bli när det inte fungerar, menar Zada Pajalic.

Avhandlingen visar att matdistributionen i dagsläget är komplicerad och dåligt organiserad.  Zada Pajalic drar slutsatsen att kommunerna bör skapa en funktion med övergripande ansvar för matdistributionen till äldre.

Länk till Örebro Universitet här

Matdistribution och måltiden i hemtjänsten har på många ställen en del att önska, men det finns även ställen där det fungerar bättre. Genom att lära av de ställen som lyckats och sprida kunskap om hur de gjort, kan fler verksamheter bli bättre i framtiden.

Ni får gärna kontakat mig om ni har erfarenheter av matdistribution i hemtjänsten som ni vill dela med er av.

fredag 26 april 2013

Matglädje överallt!

Denna veckan har vi verkligen vältrat oss i matglädje. Vi har upplevt det live på den Nordiska konferensen som Livsmedelsverket arrangerade i tisdags. Där fanns Carina Andersson och Nina Larsson som är två av landets proffsiga skolkockar och lagade mat på Kungliga Skogs- och landsbygdsakademins bakgård till konferensdeltagarna - väldigt uppskattat! Läs mer och se film från konferensen här Temat för konferensen var "Den moderna människans matvanor" och i detta sammanhang har ju de offentliga måltiderna en viktig roll att fylla för att bidra till goda matvanor.Läs mer här

Vi har varit i Rättvik och pratat matglädje (och annat) med 70 kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer som är verksamma i landets allra minsta kommuner.
I går, på finalen av tävlingen Arla Guldko, lyssnade jag på många som beskrev matglädje i olika former. Pelle Lindius och Jenny Fridlund som är kockar till flera av våra framgångsrika OS-lag fyllde på med motivation att arbeta med utveckling av våra offentliga måltider. De beskrev hur viktiga måltiderna är för att få i ihop lagen och för att skapa god stämning och trygghet. Precis så är det ju med de offentliga måltiderna också - de ska ju självklart användas för att bidra till gemenskap, god stämning och trygghet hos alla de "lag" på förskolor, skolor och äldreboenden som dagligen tar del av måltider i vårt avlånga land.
Grattis till alla finalister och såklart ett särskilt grattis från oss till vinnarna från de kommunala verksamheterna. Gunghästen i Västerås som vann "Bästa förskolekök", Lunds kommun och S:t Hansgården som vann "Bästa miljöarbete". Tills sist Fågelviksgymnasiet i Tibro som vann kategorin "Bästa matglädjeskola" med Carina Andersson i spetsen - samma Matglädje-Carina som lagade mat på den Nordiska konferensen i tisdags! Hurra vad ni är bra allihop! Se bilder på vinnarna här

måndag 22 april 2013

Stort intresse för de nya råden


I torsdags lanserade vi de nya råden för Bra mat i skolan och vi är mycket nöjda med uppmärksamheten de fick i media. TT, Ekot, Svt fanns med bland de som rapporterade och på eftermiddagen gjorde Lotta Bromé en intervju i P4Extra med Eva Sundberg. Lyssna här ( 00:33:30 in i den musikfria versionen)
Söndagen förgylldes av Dagens Nyheters förnämliga huvudledare om skolmat.

 

torsdag 18 april 2013

Nya Bra mat i skolan!

Vi är så glada att äntligen få lansera våra nya råd om bra mat i skolan! Vi tycker att de nya råden är ett bättre verktyg för skolorna att leva upp till lagkravet att maten ska vara näringsriktig. Andra nyheter är att eleverna ska få tillräckligt med tid - ca 20 minuter åtminstone - och ro att äta samt större fokus på miljömässigt hållbara måltider.

 En bra måltid är mer än maten på tallriken, våra sex kvalitetsområden som vi byggt upp råden kring är: god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten. Allt i hopp om att ännu mer bra skolmat ska komma eleverna tillgodo!

Hoppas att ni gillar dom och får användning för dom!

Råden Bra mat i skolan på Livsmedelsverkets webbplats
Frågor och svar om råden Bra mat i skolan
Pressmeddelande

måndag 8 april 2013

Kvalitetskrav för bra måltider


En grundförutsättning för bra måltider inom vård, skola och omsorg är att de livsmedel som används är av god kvalité. Att upphandla livsmedel som bidrar till god mat och nöjda matgäster är en komplex och grannlaga uppgift för landets offentliga inköpare. Att de som ansvarar för, beställer och tillagar måltiderna är delaktiga och har stora påverkansmöjligheter är en viktig framgångsfaktor för lyckade upphandlingar. Säkra livsmedel med egenskaper som motsvarar kraven är nödvändigt för att de som tillagar och serverar ska känna yrkesstolthet och kunna sälja in måltiderna till sina matgäster.

Bra råvaror är också en förutsättning för att på lång sikt behålla och rekrytera engagerade,yrkesstolta kockar till de offentliga köken. En oroande tendens vi ser är att processen ofta fokuserar på formerna för upphandlingen istället för på glädjen att köpa sunda, näringsriktiga och säkra livsmedel.

Denna veckan finns vi med som utställare och föreläsare när Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) har sin stora konferens
i Västerås. Där ska vi träffa drygt 600 deltagare och prata om
upphandlarnas viktiga roll för att köpa in livsmedel och måltids-
tjänster som bidrar till långsiktigt hållbar hälsa och miljö.

Läs vårt infomaterial kring kvalitetskrav för bra måltider
här

Följ oss gärna på twitter under dessa dagar @Maltiden