måndag 30 september 2013

Ett pussel för en bra måltid


Vad är en bra måltid? Det är en fråga som vi som jobbar med måltider behöver ha ett svar på. Ofta säger vi att en måltid är mer än det som finns på tallriken. Men vad innebär det? Hur ska en bra måltid beskrivas?

Vi har tagit fram en modell som hjälp. Den har mottagits mycket positivt och kan fungera att utgå ifrån när måltidsfrågorna ska diskuteras ur olika aspekter. Vi har använt den för att diskutera måltiden ur ett heltidsperspektiv med bland andra upphandlare av livsmedel/måltidstjänster, måltidspersonal, anhöriga, föräldrar och politiker. 

Modellen är ett enkelt pussel med sex olika bitar, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. Vissa områden i modellen finns det lagkrav på som säker och näringsriktig i skolan. Med hållbar menas måltider som tar hänsyn till miljö och klimat. Områdena god och trivsam är viktiga för att maten och måltiden ska komma matgästen tillgodo. Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs under skoldagen eller i omsorgen

 Läs mer om pusslet och de olika bitarna här
 


onsdag 25 september 2013

Inga risdrycker i förskolan

Vi har fått flera frågor om våra råd att undvika risdrycker i förskolan fortfarande gäller. Detta efter att några kommuner fått felaktig information från ett företag som anger att halterna av arsenik i deras produkter skulle vara säkra. Denna information är felaktig. Livsmedelsverket bedömer att risdryckerna på marknaden innehåller alltför höga arsenikhalter för att de ska ges regelbundet till barn under 6 år.

Vårt råd om att undvika risbaserade drycker i förskolan gäller därför tillsvidare. Välj istället andra berikade vegetabiliska drycker (t ex havre- och sojadrycker). Även livsmedelsmyndigheterna i exempelvis England och Danmark har sedan tidigare liknande råd för risdrycker.


 

 

tisdag 24 september 2013

Intradagar med fokus på intellektuell funktionsnedsättning.


I går medverkade Livsmedelsverket på Intradagarna i Stockholm. Intradagarna är en tvådagars konferens med cirka 400 deltagande LSS-enhetschefer från hela landet, där intellektuell funktionsnedsättning står i centrum. Vi visade upp och delade ut vår broschyr ”Uppmuntra till bra måltider” som riktar sig till de som ansvarar för måltiden i gruppbostäder och servicebostäder.

Det kändes viktigt att ta del av de fantastiska arbete som råder runt om i landet och engagemanget bland föreläsarna var det ingen som gick miste om. Vi hoppas att de som deltog på konferensen, precis som oss, fick med sig lite extra motivation och ny kunskap till att arbeta vidare med att öka kompetensen och medvetenheten kring ämnet.

Här finns Livsmedelsverkets broschyr:
/Elin
kostvetarstudent med praktikplats hos kompetenscentret
 
 

fredag 20 september 2013

Frukost i skolan

Förra veckan efterlyste vi exempel på skolfrukostar, gärna sådana satsningar som hade utvärderats. Vi fick in en hel del och här nedanför kan du ta del av dem. Stort tack till alla ni som bidragit! Lägg gärna in fler exempel i kommentarsfältet eller kontakta oss på mejl eller telefon!
 Montessoriskolan, Visby

Startar den 9 september 2013 en satsning på kostnadsfri frukost för skolans alla 59 elever. Började som enstaka frukostserveringar under skolans hälsoveckor, men nu har man beslutat att servera frukost varje dag. Förhoppningen är att satsningen ska leda till bättre koncentrationsförmåga och minnesförmåga. Men även att det ska ge en lugn start på dagen och gynna samvaron på skolan.
http://montessori.imcode.com/

Huddinge gymnasium

Kostnadsfri ”hotell”-frukost för alla elever. http://www.huddingegymnasiet.se/Om-HGY/

Enskede Gårds gymnasium

Har serverat skolfrukost i ett år. Många elever med behov av särskilt stöd. Av ca 500 elever väljer ca 30 att äta frukost, men man ser en långsam ökning under hela föregående läsår och räknar med en fortsatt ökning. Erbjuder gratis frukost; smörgås, fil, jos samt kaffe eller te. Vi erbjuder även frukost till personal för 15kr.

”För de som äter frukost kan vi se en ökad koncentrationsförmåga. Det innebär också att elever som tidigare hade svårt att komma i tid nu gör det. Eftersom att många ur personalen väljer att äta frukost på skolan eller att ta en fika tillsammans vid samma tid har vi skapat en naturlig mötesplats mellan elever och personal i elevcafeterian varje morgon. Ökad vuxennärvaro utanför lektionstid är något vi strävar efter då vi ser att goda relationer mellan elever och personal är gynnsamt för lärandet. Den effekt av skolfrukosten som varit lättast att mäta är att det bidragit till ökad trygghet och studiero för hela skolan!”/Jennie Rosengren, rektor

Samtliga skolor i stadsdelsförvaltningen Angered
Alla grundskolor (F-9) serverar varje dag en kostnadsfri skolfrukost sedan höstterminen 2011.
www.goteborg.se/angered

Hjulstaskolan, Stockholm
Serverar sedan länge skolfrukost. I en uppsats från Malmö högskola[1] citeras en artikel från 1998 [2] som beskriver satsningen så här: "Av de 700 elever som erbjöds gratis frukost var det mellan 150 och 200 som åt frukost på skolan varje morgon, vilket blev ett naturligt urval av eleverna. Elever som inte hade någon vuxen att äta frukost med hemma tyckte att det var ett bra alternativ att äta tillsammans med andra i skolan. När frukosten infördes på skolan märkte de flesta som var i kontakt med eleverna att många mådde bättre. Förändringarna var svåra att mäta, men lärarna upplevde barnen och ungdomarna som lugnare, speciellt under timmarna före lunch. Skolan resonerade som så att de inte bara ville vara ett lärosäte utan ta ett helhetsansvar för eleverna. Frukosten skulle vara en del i ett större sammanhang. Hjulstaskolan blev 1996 korad till bästa skolan bland 146 skolor av skolförvaltningen. Ingen annan skola hade lika nöjda elever.”
http://hjulstagrundskola.stockholm.se/

Västerholms friskola, Skärholmen

Från webbsidan: http://www.friskola.com/home ”För att ytterligare öka trivseln i skolan så bjuder vi alla barn och medarbetare på en enkel frukost varje skoldag.” Här pågår även projekt med pensionärer som skollunchgäster med barnen (ABC 9/9, 09.10, ca 1.30 in i sändningen) http://www.svtplay.se/video/1448425/9-9-09-10

Los skola, Ljusdals kommun

Erfarenheterna från de första månadernas frukostsatsning visar på en lugnare miljö i skolan. Än så länge bygger erfarenheterna på subjektivt tyckande, men då lärarstudenten Mattias Sand kommer med sin slutuppsats om just frukostprojektet ska det finnas ett betydligt bättre underlag för att diskutera en fortsättning. http://helahalsingland.se/ljusdal/1.5361498-frukost-ger-en-lugnare-miljo

Allaktivitetshuset, Lindängeskolan
Syftet med Allaktivitetshuset är att erbjuda givande och kostnadsfria aktiviteter till de boende i området. Utbudet är varierat och baseras helt och hållet på de boendes önskemål och efterfrågan. Dessutom serverar frivilliga från Röda Korsets Ungdomsförbund gratis frukost till alla skolelever varje tisdag, onsdag och torsdag. http://www.malmo.se/Kommun--politik/Stadsomraden/Soder/Motesplatser/Allaktivitetshusen/Lindangen.html
Examensarbete – Frukost i skolan
Studentuppsats som utvärderat en frukostsatsning i en gymnasieskola i Göteborg [3]

Examensarbete – Gymnasieflickors frukostvanor
De elever som uppgav sig aldrig äta frukost upplevde totalt sett flest symptom procentuellt. Resultatet ger eni ndikation på att frukosten har betydelse för utvecklingen av de symptom som kan påverka skolarbetet negativt. Genom att äta frukost förebyggs dessa symptom vilket gynnar inlärnings- och koncentrationsförmågan.[4]


[1] Johan Larsson, 2005. Är frukostvanor kopplat till idrottsvanor? Malmö högskola, Lärarutbildningen
[2] Heyman, E. (1998). Maten före matten. ICA- kuriren nr. 36.
[3] Leyton och Petersson (2009) Frukost i skolan. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26257/1/gupea_2077_26257_1.pdf
[4] Marie Eriksson(2010) Gymnasieflickors frukostvanor, Linnéuniversitetet, Lärarprogrammet http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:392756/FULLTEXT01.pdf

måndag 16 september 2013

Mathias utmaning är att laga god mat varje dag


Mathias Mathiesen är kock på Källbackens förskola i Leksand och berättar om sitt jobb i en tre minuter lång film som finns här. Det är ingen tvekan om att han trivs med sitt jobb och är stolt över maten han serverar. Roligt att Leksands kommun uppmärksammar Mathias, en av alla kökshjältar som finns i våra offentliga kök.

fredag 13 september 2013

Efterlysning!

Vi har fått en förfrågan från en utredare på Riksdagen som söker efter skolor som infört skolfrukost för eleverna på skolan. Känner ni till en sådan skola eller har ni själva börjat med skolfrukost?

Vi är särskilt intresserade av exempel där man har utvärderat satsningen. Äter fler elever frukost? Kan man se effekter på koncentrationsförmåga och/eller inlärning?

Tipsa oss direkt här på bloggen genom en kommentar eller mejla Anna-Karin!

Helst före tisdag den 17 september, men det går bra att skicka in även efter det. Vi kommer publicera exemplen här på bloggen.

 

torsdag 12 september 2013

Måltidspedagogik - andra turnéstoppet

Förra veckan genomfördes den första av fem konferenser på temat Måltidspedagogik i Kristianstad och i dag är det Varas tur. Pedagoger, rektorer, kockar och andra som arbetar med mat och barn på ett eller annat sätt  suger åt sig kunskap och nya ideér kring hur mat och måltider kan användas i vardagen. "Ge alla barn så goda förutsättningar som möjligt" säger Maria Wikland från scenen, hon pratar om det arbete "Friska barn" som gjorts inom Stockholms Läns Landsting.
Många barn äter fler måltider i sällskap med sina förskollärare än med sina föräldrar är en bland många andra faktauppgifter som Maria förmedlar. Det räcker ju egentligen med den uppgiften för att förstå hur viktigt det är att förmedla kunskap och ge tips om verktyg hur man kan arbeta med mat och måltider som en pedagogisk resurs på förskolor och skolor!
Det finns platser kvar på de kommande konferenserna i höst, 3 oktober i Stockholm, 18 november i Malmö och den 4 december i Göteborg.

Missa inte detta tillfälle! Anmäl dig här och läs mer här

måndag 9 september 2013

Höga förväntingar när kändiskocken gästade äldreboendet i SVTs program


"Man längt eftr å få si vad han hitt på för gott"

SVTs serie Sveriges bästa äldreboende var det i torsdags fokus på måltid, mat och näring. För dagen gästkockade Leif Mannerström, välkänd krögare, kock och författare, med stort engagemang för maten inom äldreomsorgen. Finporslinet togs fram. Förväntningarna var höga.
En kvinna sa med glittrande ögon:
- Man glöm´ att man e´ gamm´l när man ha´ så här trevlig´.
Maten, måltiden och näringen är viktigt på många sätt, i arbetet med våra äldre i omsorg. Mycket görs bra, men mycket finns kvar att göra.
Vill du ha ideér och exempel på hur man kan jobba med måltiden i äldreomsorgen finns många goda idéer på våra sidor. Där finns exempel på hur man kan skilja på vardag och fest samt mycket annat för att höja trivsel kring måltiden. Där finns även recept på hemmagjorda näringsdrycker, beskrivningar hur man kan jobba med nattfasta (som även det diskuterades i programmet)

torsdag 5 september 2013

SVT i kväll "Vad får våra gamla för mat"

Klockan 20.00 ikväll på SVT1, visas tredje avsnittet av serien "Sveriges bästa äldreboende". Så här skriver svt.se om dagens avsnitt

Vad får våra gamla för mat?
Kocken Leif Mannerström besöker äldreboendet Smedsberget och frågan väcks: Ska inte de som byggde vårt samhälle få god mat på sin ålders höst?
 
Det kommer även vara möjligt att chatta med Leif mannerström efter programmet

onsdag 4 september 2013

Kom och träffa oss den 12 november!

Den 12 november bjuder vi in er som arbetar i och med den offentliga måltidsbranschen till en heldag i Uppsala.
Vi och andra som arbetar på Livsmedelsverket kommer att informera och med er diskutera aktuella branschfrågor, exempelvis livsmedeslkontrollen , nya NNR, märkning och så Matglädje förstås!.
Boka in i kalendern och håll utkik på vår hemsida där ni inom kort får veta mer detaljer och där ni även kan anmäla er Läs mer här

Välkomna till Uppsala och och heldag med Livsmedelsverket

tisdag 3 september 2013

Bra mat i förskolan på 3 minuter

Eftersom sammanfattningen av råden Bra mat i skolan blivit så uppskattad har vi nu tagit fram ett liknande material för förskolans måltider; Sammanfattning Bra mat i förskolan. Sammanfattningen är en kortversion av råden och lyfter de viktigaste budskapen.

Bra mat i förskolan togs fram 2007 och vänder sig till både personal och föräldrar i förskolor och familjedaghem. Innehållet i råden har sammanfattats utifrån pusslet för måltidskvalitet.
 
Se även våra andra sammanfattningar: