måndag 24 november 2014

Hej Skolmat!

Nu finns de på plats - pedagogiska verktyg med övningar där själva skollunchen fungerar som ett läromedel! Materialet heter Hej Skolmat! och vänder sig till lärare, elever och skolrestauranger i åk 4-6 och har tre teman: Maten i våra liv, Hälsa och Miljö. Materialet består av övningar, lärarhandledningar och faktatexter. Till övningarna finns även en affisch och en bordsryttare att beställa.

Du hittar dem på www.slv.se/hejskolmat 

Materialet syftar till att ge skolan verktyg för att göra skolmåltiden till något mer än bara en lucka i schemat. Det är framtaget på uppdrag av Landsbygds- och Utbildningsdepartementet och i samverkan med andra myndigheter men även tillsammans med en bred referensgrupp. I den har lärare, kockar, kostchefer och experter ingått och mängder av idéer har vaskats fram. Övningarna är framtagna av pedagoger men Johan Beer och Daniél Kallonas, kockar på Runstensskolan har bidragit till materialet med "kökets tips".

Skollunchen är en del av utbildningen och en viktig mötesplats för vuxna och elever. Måltiden kan också användas i undervisningen, men för detta har saknats material och metoder. Vi hoppas att fler upptäcker skollunchen som ett kostnadsfritt och unikt läromedel som dessutom både doftar, smakar och gör intryck! Många av skolans ämnen kan hämta inspiration och utgå från måltiden. Den är även en bra utgångspunkt för ämnesövergripande arbete.

Hjälp oss gärna att sprida verktygen i era nätverk! 
onsdag 19 november 2014

Tryck på årets branschdagar


Den 11-12 november arrangerade vi branschdagar på Nalen i Stockholm. Dagarna och lokalerna var verkligen fullspäckade med intressanta föreläsningar och människor. 


Responsen vi fått så här långt är att deltagarna var nöjda med upplägg och innehåll men framförallt att de var nöjda med att det gavs så många möjligheter för nätverkande och att knyta nya kontakter.

Särskilt roligt var att 12 kommuner och landsting hade nappat på inbjudan att visa upp en del av allt bra de gör.


Program för dagarna, föreläsarnas presen-tationer och det material som kommunerna och landstingen delade med sig av hittar ni på vår webbplats här
Det gavs många tillfällen för nätverkande under branschdagarna

Årets måltidsprofil - det är vi det!

Nu har det gått drygt en vecka sedan som vi  
Fr v Eva, Anna-Karin, Lena och Inger.  
 
fick utmärkelsen "Årets måltidsprofil" på Operakällaren i Stockholm. Vi njuter fort-farande. Så häftigt och roligt att vi som medarbetare på en statlig myndighet tilldelas en sådan utmärkelse.

Motiveringen löd "Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg är vinnare av årets måltidsprofil för att med relevans, inlevelse och kompetens ökat kunskapen om den offentliga gastronomin - såväl internt på Livsmedelsverket som externt i måltidssverige".

Att få denna uppmuntran efter dryga tre års intensivt lagarbete i vårt projekt är såklart jättekul - TACK Magasin Måltid och ni som nominerade oss!

Stort grattis till Åsa Kullberg, måltidschef i Linköpings kommun som vid samma tillfälle tilldelades utmärkelsen "Årets Werner" för att hon i Werner Vögelis anda på ett förtjänstfullt sätt har värnat och främjat svensk matkultur. Motsvarande utmärkelse för den privata restaurangsidan fick Håkan Törnström från Göteborg, även han med ett engagemang och äkta intresse för måltider i vård, skola och omsorg.


Eva Anna-Karin Inger Lena och Karin

onsdag 5 november 2014

Nu är den klar, rapporten om måltiderna i äldreomsorgen!

Rapporten Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras är ett uppdrag från regeringen. Uppdraget innebar att inventera projekt för bättre äldreomsorgsmåltider (genomförda 2006-2013), göra en enklare analys samt lägga fram konkreta förslag till regeringen om hur måltiderna i äldreomsorgen ska kunna förbättras.

Arbetet med inventeringen har varit fantastiskt roligt och lärorikt. Mycket bra har gjorts runt om i landet, men det behöver göras ännu mer för att måltiderna ska bli en positiv upplevelse för alla äldre i omsorg. Vi har fått åtskilliga insikter om vad som fungerar bra och mindre bra kring äldreomsorgsmåltiderna. Dessa ihop med dialogmöten och Kompetenscentrumets samlade kunskap och erfarenheter har mynnat ut i åtta förslag till regeringen om fortsatta satsningar på våra äldres mat och måltider. Vi är taggade till tusen och hoppas få fortsätta jobba med dessa frågor!

Det känns bra att efter våra fyra år på Livsmedelverket kunna kröna arbetet med denna rapport. Men det är ingen statisk rapport som ska stå i en hylla och samla damm. Den har en tydlig riktning framåt mot vad som skulle behöva göras och förslag på hur. Exempelvis har vi under arbetet med att inventera de hundratals projekten kunnat identifiera tio möjliga framgångsfaktorer för en positiv utveckling. Rapporten ger även förslag på hur en framtida insats liknande stimulansmedlen skulle kunna bli mer förankrad i verksamheten och ge mer bestående resultat.
Vi är övertygade om att rapporten kan få stor användning på flera olika sätt, inte minst som kunskapskälla och inspiration för nya projekt.

Läs: Hela rapporten, Pressmeddelande, Sammanfattning