torsdag 22 november 2012

Projekt som utvecklar offentliga måltider: 1Matlandetvisionen önskar profilera Sverige som ett matland. Maten i den offentliga sektor tillhör ett av de fem fokusområdena. Varje år delar Jordbruksverket ut pengar som stöd till olika projekt. Under 2012 har 12 projekt fått medel till projekt för att utveckla de offentliga måltiderna. Vi kommer belysa dessa med beskrivande texter på våra webbsidor.
Först ut är LRF Riks med projektet Skolkock möter bonde projektledare är Annika Unt Widell, Skolmatens Vänner. Arbetet vill utveckla modeller för gårdsbesök för att öka kunskapen om råvaror, etablera kontakt och skapa en dialog mellan kostchefer, skolkockar och bönder/matproducenter.


EkoMatCentrums arbete har det beskrivande projektnamnet Klimatsmart och ekologisk mat i offentligsektor - rådgivning, kompetensutveckling och benchmarking. Projektledaren Eva Fröman berättar att de arbetar med att utbilda i klimatsmarta måltider. Kurserna vänder sig till matlagare, kostchefer och politiker i både kommuner och landsting runt om i landet.
Vi återkommer med texter om fler projekt

Detta är två projekt som under 2012 fått stöd till insaster på livsmedelsområdet, från Jordbruksverket. Se alla projekten från 2012 inom offentlig mat här.

onsdag 14 november 2012

Nordisk mötesplats

Förra veckan var jag och Anna-Karin på Nordisk konferens i Oslo och berättade på olika sätt om vårt arbete med offentliga måltider i Sverige.

Konferensen som arrangerades av Nordiska ministerrådet inom ramen för programmet Ny Nordisk mat blev precis den kreativa möteplats som arrangörerna hoppats på. http://nynordiskmad.org/

Det var en massa intressanta och inspirerande föredrag att ta del av men det gavs också utrymme för kontaktskapande med andra aktörer runt om i Norden som arbetar med utveckling av måltider inom vård, skola och omsorg på olika sätt.

En riktig höjdare var att få träffa de barn som bjöd oss på lunch bestående av

traditionell fiskekake.Barnen hade tidigare fått undervisning på matkulturcentret för barn, Geitmyra. http://www.geitmyra.no/om-geitmyra
En skolinnovation som syftar till att lära med alla sinnen. Att få förståelse och intresse för mat, matkultur, livsmedelsframställning och matlagning. Eller som de säger på Geitmyra: Vi vill bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! 
Den idén borde vi fånga upp och förverkliga även i Sverige!

fredag 9 november 2012

Måltider i gruppbostaden

Nu börjar det hända något på våra sidor om måltiden i gruppbostaden. Inledningsvis har vi tillsammans med Statens folkhälsoinstitut, tagit fram en broschyr. Den riktar sig till chefer som ansvarar för grupp- och servicebostäder. Den handlar om maten som lagas i boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förhoppningen är att den ska inspirera chefer att lyfta upp måltidsfrågor på agendan.

Broschyren innehåller grundläggande information samt en del tips och idéer på hur man tillsammans med kostkompetensen i kommunen, kan arbeta för att öka kunskapen och intresset för bra mat och måltider hos personalen. Så att personalen i sin tur, ska kunna känna sig trygga och inspirerade i att uppmuntra de boende att äta bra och varierad mat.
Brochyren finns att ladda ner eller skicka efter kostandsfritt från Livsmedelsverkets webbutik

onsdag 7 november 2012

Veckans kock

Nu finns en film på Livsmedelsverkets webbplats som som visar ett exempel på hur man på förskolan kan involvera sina små matgäster i måltidsverksamheten. På köpet får man till samverkan mellan kock och pedagoger. 

Kanske är det just här som intresset och nyfikenheten väcks hos Edvin 5 år för matlagning - vem vet, han kanske blir nästa generations förskolekock?! 

I samband med inspelningen träffade jag Edvins mamma och hon berättade att hans intresse för matlagning vuxit sen han blev "Veckans kock" på förskolan, han ville exempelvis gärna laga mat till familjen där hemmavid. 

Detta är ett lysande exempel på hur denna förhållandevis enkla idé, som ursprungligen kom från en engagerad kock, skapar mervärden på så många sätt. 

Gå in och kolla på filmen och låt er inspireras till att använda måltiderna som en integrerad del av barnens dag på förskolan!
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-omsorg/Maltider-i-forskolan/