torsdag 21 maj 2015

Laddar för Almedalen


Vi kommer även i år att tillsammans med andra aktörer anordna De offentliga måltidernas dag i Almedalen, tisdagen den 30 juni. 
Vi laddar inför en eftermiddag sprängfylld med panelsamtal, debatt och nätverkande.
Ni som planerar att åka till Almedalen - missa inte detta! Ni som inte är där - berätta gärna för andra som planerar att åka dit om denna eftermiddag.

På vår webbplats www.livsmedelsverket.se/almedalen lägger vi inom kort ut ett detaljerat program - håll utkik där!

onsdag 13 maj 2015

Mat, musik och minnen – ett innovativt projekt för personer med demenssjukdom

Just nu pågår ett spännande projekt - ”Mat, musik och minnen” – som drivs av Hushållningssällskapet Väst med stöd från Arvsfonden. I projektet utvecklas och testas en ny metod för att stimulera minnet och skapa trygghet, anpassad för personer med demenssjukdom. Syftet är att ge ökad glädje och en förhöjd livskvalitet hos demenssjuka.

I korthet går projektet ut på att utveckla en modell där mat i kombination med musik används som redskap för minnesstimulering. Kommunikationen underlättas med hjälp av inspirerande ”föreställningar” kring mat och musik, både på äldreboenden med demensriktning och på träffar med anhöriga till demenssjuka personer. ”Föreställningarna” innefattar matlagningsdemonstrationer i kombination med musik för att stimulera olika sinnen och skapa dialog.

Resultatet kommer att spridas genom en handledning med tillhörande CD-skiva som produceras i projektet. Materialet kommer att skickas till ansvariga enhetschefer i Sveriges kommuner.

Institutionen för Kost & idrottsvetenskap i Göteborg ansvarar för projektets utvärdering med förutsättning att en grupp studenter kan göra det inom ramen för sin uppsats.

Här kan du läsa mer om detta spännande projekt:

http://www.arvsfonden.se/projekt/mat-musik-och-minnen

tisdag 5 maj 2015

Ett av många spännande seminarier i vår!


Den 20 maj anordnar Gislaveds kommun seminariet ”Måltiden inom förskola och skola – en pedagogisk möjlighet i verksamheten”. Vi är glada att få ha möjlighet att vara med och berätta om måltidens möjlighet som pedagogiskt verktyg. Seminariet är ett viktigt steg på vägen mot en bättre samverkan mellan kök och pedagogik och liknande arrangemang har ordnats även på andra håll i landet. 

Vi ringde upp Maria Ström, utvecklingsledare/måltid och Helena Johansson, utvecklingsstrateg i Gislaveds kommun, för att prata lite mer om seminariet och tankarna bakom det.

Vad är bakgrunden till att ni anordnar seminariet?

- Vi är övertygade om att goda och bra måltider är en framgångsfaktor för bra kunskap och lärande! Det var ett seminarium i Karlshamns kommun förra året som inspirerade oss. Seminariet gav oss alla en verklig aha-upplevelse, hur viktig skolmaten är som en del av lärandet. Vi vill bygga vidare på det och fortsätta utveckla vårt eget arbete, men även inspirera andra berättar Helena Johansson.

Seminariet riktar sig till skolledare och ledare inom skola och förskola, men även kockar och pedagogiska ledare. Även deltagare från andra kommuner än Gislaved är självklart välkomna.

- Målet är att hitta nya former och nya arbetssätt där vi hoppas lämna stuprören och istället identifiera hängrännan, om man kan säga så berättar Maria Ström.

Några av de andra talarna är Maria Berlin, rektor på Ljungbyhedsskolan, som bland annat berättar om hur schemaläggning kan användas för bra måltider i skolan. Kocken Lyndon McLeod från Gisle skolrestaurang berättar om sitt samarbetsprojekt och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och England om skolmaten. Åtteråsskolan kommer att prata om hur de jobbat med det läromedel Hej Skolmat!”, som Livsmedelsverket tagit fram och även ge konkreta exempel från sin egen verksamhet. En dag full av inspiration och kunskapsutbyte står alltså på schemat!

- Vi hoppas att seminariet ska ge ett engagemang för frågorna och hitta vägar att använda måltiderna som ett verktyg för att utveckla pedagogiken än mer! Just tanken att arbetet med maten är central, en pedagogisk kraft! Vi vill visa att det är viktigt. Att vi kan tänka nytt och se måltiden som en resurs! säger Maria Ström.

Seminariet äger rum onsdagen den 20 maj kl 09:30–14:30 i Torghuset, Smålandsstenar. För mer information och anmälan, kontakta maria.strom@gislaved.se 

Vi ser verkligen fram emot en intressant dag och hoppas att liknande initiativ som gör lärare och kockar till kollegor sprider sig till ännu fler kommuner!