fredag 25 april 2014

Barnens matglädje väcks!

Det görs stora framsteg runt om i landet för att få bort det där glappet mellan köken/maten och den pedagogiska verksamheten på förskolor och skolor.
Ett sådant gott exempel är den utbildning som nu drar i gång i Göteborg där kockar och pedagogoer ska lära sig Måltidspedagogik  -  Mera sånt!
Det var 65 stycken som sökte till de 12 platserna - jättekul!
Läs pressmeddelande här
Bakom projektet står Nationellt centrum för måltiden i Vara http://www.maltiden-vara.se/

torsdag 24 april 2014

Patienters positiva måltidsupplevelser, gav pris i Stockholm

Stockholms läns landsting har under några år arbetat med att lyfta frågor kring sjukhusmåltiden. År 2012 kom deras måltidsutredning som visade på många utvecklingsmöjligheter och sedan dess har arbetet tagit fart på flera platser i landstinget.
I tisdags var det dags för utdelning av det nyinstiftade Måltidspriset. Priset delas ut till verksamheter, enheter eller medarbetare som på ett strukturerat sätt arbetat för att ge patienterna en positiv måltidsupplevelse.

Av nio nominerade bidrag vann dietisten Katarina Wikman och avdelningschefen Charlotte Forsberg, från Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
De har arbetat med att förbättra måltidsmiljön, matutbudet och rutiner kring beställning och servering. Läs mer om deras arbete i Katarinas magisteruppsats. Förutom mer nöjda patienter, visar utvärderingen att kostnaderna för mat och näringspreparat har minskat.
Vi gläds med Katarina, Charlotte och Stockholms patienter!

torsdag 17 april 2014

Påskmat

Precis som tidigare år inser man runt påsk att det snart är sommar - och vi som har så mycket vi vill göra innan dess!

Veckan efter påsk skrivs det sista ordet på de rekommendationer vi tagit fram kring sjukhusmåltider tillsammans med Hälsofrämjande sjukvård och deras arbetsgrupp som arbetar med måltider. Efter tryck sprids det sedan till landets sjukhusledningar.

Planering pågår för fullt kring Almedalsveckan. Vi återkommer här på bloggen efter påsk med mer information om hur vi ska lyfta fram de offentliga måltiderna där.
Frågorna haglar över oss om råd och stöd hur man ute i kommunerna ska hantera alla individuella önskemål och krav på skolmat - vi svarar så gott vi kan och planerar parallellt för ett mer generellt och samlat stöd. Det vore bra om vi hittar en form där vi kan diskutera och utbyta erfarenheter om hur frågan kan hanteras.

Arbetet med vårt uppdrag kring äldremåltiderna rullar på, bland annat träffade vi representanter för ledningarna i PRO, SPF och SKPF för ett par veckor sedan.

Engagemanget kring offentlig mat är större än någonsin såväl i media som rent allmänt. Synpunkter på vilka livsmedel som köps in till de offentliga köken  hörs från många håll. En nyhet denna vecka är att vi under påskveckan beräknas handla mat för cirka sju miljarder till de svenska hushållen - jämför det med att vi under hela året köper in mat för cirka nio miljarder till de offentliga köken. 

Politiker, upphandlare, kostchefer och de som beställer mat till de offentliga köken ska naturligtvis ta sitt ansvar för att de livsmedel som hamnar i köken på alla sätt är schysst och långsiktigt hållbar men det är faktiskt bara cirka 5 procent av livsmedelskonsumtionen som går via de offentliga köken  - den uppfattningen får man inte när man ser och hör den allmänna debatten.

Glad Påsk!onsdag 16 april 2014

Måltidskunskap i nya allmänna råd från socialstyrelsen

Den 8 april publicerade Socialstyrelsen allmänna råd om kunskaper som bör finna hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Dessa nya allmänna råd, är ett litet steg
framåt då det gäller mat, måltider och hälsa.
 
 Under rubriken; Aktiviteter i vardagen, står att kunskap om matlagning och förmåga att tillsammans med den en­skilde tillaga måltider är ett baskrav. Då det gäller hälsa ska personal minst ha kunskaper om vilken betydelse mat och näring har för människors hälsa och välbefinnande samt kunskap om vilka hälsoproblem som ofta förekommer i kombination med funktionsnedsättning. Råden förtydligar att all personal bör vid behov få fortbildning och handledning kring de kunskaper och förmågor som anges i de allmänna råden. Läs hela det allmänna rådet här .

Semininarium med smaken i centrum

Ett seminarium med smaken i centrum anordnas den 21 maj i Göteborg av Nordic Taste & Flavour Center. På programmet står bland annat god mat inom vården och äldreomsorgen, saperemetoden, måltidsupplevelsen i skolan ur elevers perspektiv.
Sista anmälningsdag den 12 maj. Inbjudan finns här.

fredag 4 april 2014

Skolmat - utsikter och insikter

White Guide Junior 2014. Foto: Mattias Hellström (Magasin Måltid)
White guide junior galan i måndags gav en skön känsla i magen. Många fantastiska eldsjälar och vardagshjältar fick ta plats på stora scenen och prisades för sina insatser. Utmärkelser delades ut åt både skolor och förskolor som arbetar helhjärtat för att ge barnen bra måltidsupplevelser. Vilka som nominerades och vann hittar du här! Det finns även en bok framtagen där alla nominerade skolor och förskolor presenteras. Per Bergqvist, initiativtagare till galan, framhöll vikten av helhetsperspektiv och att vi håller tillbaka våra olika vuxenperspektiv och vågar sätta matgästen i fokus.

Vår monter på skolledarkongressen.
En yrkesgrupp som håller i många av nycklarna till positiva måltidsupplevelser är skolledarna. Förra veckan träffade vi 1300 av dem på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg där vi deltog med vår måltidsmonter. De två dagarna bjöd på många bra möten, men också en hel del insikter. Där fanns nöjda skolledare som tagit tag i skolrestaurangen och exempelvis styrt om från mottagningskök till tillagningskök utan ökade kostnader. Men tyvärr möttes vi även av förbipasserande rektorer med kommentaren "-Skolmaten? Nej, den kan jag inte påverka!". Kanske är det just det där "glappet" som hindrar utvecklingen av landets skolmåltider? Vi behöver alla hjälpas åt att ge skolledarna verktygen för att påverka och samverka med kostchefer och kockar. Och allt såklart med matgästen i centrum.