fredag 30 mars 2012

Skolmat i Tyskland

I måndags kväll satt Anna-Karin och jag med vid ett runda bords-samtal i Berlin och pratade offentliga måltider, framförallt skolmåltider.

Arrangerade gjorde den svenska ambassaden i Berlin och med vid bordet fanns både Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson och hans tyska kollega Ilse Aigner.

I Tyskland finns inget enhetligt system för skolmat. Jämfört med Sverige så är skolmat en relativt ny företeelse. Traditionellt har eleverna haft undervisning på förmiddagarna och sedan gått hem för att äta lunch. Men i takt med att fler och fler skolor går över till heldagsundervisning ökar behovet av måltider i skolan.
Det finns motsvarande riktlinjer som de vi har på Livsmedelsverket kring ”Bra mat i skolan” även i Tyskland. Men debatten kring skolmaten i Tyskland är helt annorlunda än den vi har i Sverige. Här diskuteras framför allt vem som ska betala för skolmaten. Ska det vara gratis för eleverna att äta? Ska skolmaten vara obligatorisk? Vem ska tillhandahålla maten?
Det var kul att representera svensk offentlig måltidsverksamhet denna kväll – vi har mycket att vara stolta över!
Läs mer om mötet på regeringens webbplats.

torsdag 29 mars 2012

Nytt verktyg för bra skolmåltider

Efter drygt två års utveckling lanserar Sveriges Kommuner och Landsting och Karolinska Institutet idag SkolmatSverige.

Det är ett webbaserat verktyg för att bedöma kvaliteten på skolmåltider. Vi på Livsmedelsverket har deltagit både i styrgruppen för projektet och i olika referensgrupper.
Med verktyget kan man bedöma många olika delar av måltidernas kvalitet. Det handlar om alltifrån näringsinnehåll och hygien till hur måltiderna påverkar miljön, pedagogiska aspekter och organisation.
Nu är verktyget testat i två omgångar och redo att lanseras nationellt. Vi kommer med stort intresse att följa hur verktyget används och hur det påverkar skolmåltiderna. Informationen från SkolmatSverige kommer också att samlas i en databas som gör det möjligt att kartlägga och forska på våra unika svenska skolmåltider.
SkolmatSverige hittar du på http://www.skolmatsverige.se/

torsdag 22 mars 2012

Stöd för utveckling – inga hyllvärmare!

Landets kostchefer är nyckelpersoner i arbetet med måltiderna i vården, skolan och omsorgen. Vi som jobbar med kompetenscentret hoppas att alla kostchefer ska känna att de har rätt att ta plats och driva arbetet med att utveckla måltiderna.
Torsdag och fredag den här veckan samlas medlemmar och andra intresserade på kostchefsorganisationen Kost och Närings årliga Kostdagar. Imorgon fredag pratar vår projektledare Eva Sundberg om styrdokument för måltidsverksamheten under rubriken ”Behövs fler hyllvärmare?”.
Eva vill gjuta mod i kostcheferna och inspirera dem att gå från ord till handling i arbetet med de offentliga måltiderna. Där kan policydokument vara ett konkret stöd för att utveckla verksamheten, inte bara fina pappersprodukter.
Hon lyfter bland annat vikten av en bra dialog med politiker och andra lokala beslutsfattare. Som kostchef måste man både skapa och ta vara på de tillfällen som bjuds för att uppmärksamma och diskutera måltidsfrågorna.

fredag 16 mars 2012

Matlandetpengar till måltidsprojekt

Nu är det klart vilka som får del av projektpengar 2012 från Jordbruksverket inom ramen för satsningen Sverige – det nya matlandet. 
Sammanlagt elva av projekten har koppling till området måltider i vård, skola och omsorg. Vilka projekt det handlar om kan du läsa om på Livsmedelsverkets webbplats.
Här på bloggen kommer vi att berätta mer om några av projekten.

tisdag 13 mars 2012

Den goda maten

Sveriges Konsumenter besökte under sommaren 2011 flera sjukhus och äldreboenden på olika orter i Sverige för att betygsätta måltider och provsmaka mat. Medlemmarna från lokala PRO-föreningar, med flera, agerade smakpaneler.

Rapporten om resultatet är nu klar. Sveriges Konsumenters slutsatser av projektet visar på vikten av att se måltiden som en helhet. Där faktorer som näring, måltidsmiljö, bemötande, råvarornas kvalitet och ursprung spelar in.

I rapporten påpekar de också hur betydelsefullt samarbete och kommunikation är mellan anställda inom vård, kök, måltidsverksamhet samt upphandling.

Jag kan med glädje konstatera att dessa slutsatser stärker våra tankar och de planer vi har på kommande satsningar under projektåren.

I vår aktivitetsplanering finns bland annat ett första dialogmöte där vi ur ett näringsperspektiv tar oss an problematiken med äldreomsorgens olika koster. På våra webbsidor kommer det att finnas exempel på måltidssamarbete mellan köks- och omsorgspersonal. Vi har även bett studenter om hjälp att uppmärksamma frågor som måltidsmiljö och bemötande.

fredag 2 mars 2012

Småländskt skolmatsengagemang

Skolmåltiderna är en hett omdebatterad fråga. Tidigare i veckan var Eva och Anna-Karin i Habo för att prata just skolmåltider med politiker, måltidsansvariga, föräldrar och andra engagerade personer från kommuner runt om i Småland. 
Vi hade bjudits in av bland andra Lena Bergström, kostchef i Habo. Hon är en av många kostchefer i landet som har svårt att få ihop ekvationen med vissa föräldrars krav på feta mjölkprodukter med lagens krav på näringsriktiga skolmåltider.
Det blev ett bra möte där många olika röster fick höras. Vi fick möjlighet att prata om vilka aspekter man behöver tänka på för att få till matglädje på skolorna men också förklara varför Livsmedelsverkets råd ser ut som de gör.
Mötet fick också stort genomslag i lokala medier. Tv, radio och tidningar fanns på plats. Dagen efter deltog Eva i en debatt i P4:s lokala debattprogram Lasso. Här kan du se några av resultaten av medierapporteringen:
·         Jönköpingsnytt, SVT
·         Nyheterna Jönköping, TV4
·         Debattprogrammet Lasso, SR Jönköping (spola fram till 8 min in i sändningen)

torsdag 1 mars 2012

Kompetens, kompetens, kompetens…

I princip i alla diskussioner vi har kring utveckling av de offentliga måltidsverksamheterna, såväl internt här på Livsmedelsverket som med er aktörer ute i landet, kommer vi in på hur viktigt det är att få in kunskap och kompetens i alla led i måltidskedjan.

Hög kompetens hos måltidspersonalen som arbetar på förskolor, skolor och äldreboenden är en grundförutsättning för att få till bra måltider.

På temat ”Framtidens finsmakare söker kompetenta kockar” planerar vi just nu för en paneldebatt på GastroNord-mässan i Stockholm den 24 april – missa inte den!