onsdag 7 januari 2015

Kompetenscentrum för vård, skola och omsorg lever vidare!

"Livsmedelsverket ges fortsatt uppdrag att driva och vidareutveckla kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg" - så står det i årets regleringsbrev från Regeringen till Livsmedelsverket. OERHÖRT glädjande tycker vi såklart men det kanske allra roligast är att vi förstår att det är många som gläds med oss. Tack till alla organisationer och enskilda personer som under hösten på olika sätt framförde synpunkter och påtalade värdet av fortsatt arbete med kompetenscentrum.

Nu väntar spännande diskussioner med vår uppdragsgivare och planering kring vårt framtida arbete innan vi drar igång för fulla segel igen. Den utvärdering som vi gjorde i höstas av det arbete vi hittills gjort ger en bra vägledning kring vad vi bör satsa på för aktiviteter framöver. 
Har du synpunkter, tips och idéer på vad vi ska satsa på, maila då till eva.sundberg@slv.se 

Läs pressmeddelandet om uppdraget på Livsmedelsverkets webbplats här

God fortsättning på det nya spännande året 2015!