fredag 5 juli 2013

Glödhet mat i Almedalen!


Nu lämnar vi Almedalen och årets matlandethuvudstad Gotland. Vi konstaterar att mat är ett glödhett ämne! Under veckan har mat och måltider debatterats och diskuterats på många seminarier och vi har haft fullt upp och deltagit i så många som möjligt. Seminarierna kring offentlig mat har framförallt berört områdena livsmedelsupphandling, hållbar livsmedelskonsumtion, köttfusk och matens betydelse för hälsan.

Något som berör och engagerar många är måltiderna inom äldreomsorgen, ett ämne som säkert kommer att fortsätta diskuteras under hösten. Det kan vi konstatera efter att under veckan ha träffat och pratat med såväl politiker som företrädare för pensionärsorganisationer. Vi har då blivit styrkta att vi är på rätt spår eftersom vår plan för hösten är att fokusera och öka våra insatser på dessa måltider. Men det får bli i mitten av augusti när vi är tillbaka från semestern.

Ha en skön sommar!

torsdag 4 juli 2013

Sjukhusmåltider i Almedalen

På en parkbänk i Almedalen har jag träffat Anna Starbink som är produktionslandstingsråd i Stockholms Läns Landsting. Ett positivt möte med en måltidsengagerad politiker där vi diskuterade utmaningarna som finns  för att få till bra mat på sjukhusen i Stockholm.
Har också deltagit i seminarie som arrangerades av Kalmar Läns Landsting där man satsar stort på måltiderna på sina tre sjukhus. Samverkan med vården och insikt om hur viktigt det är att maten håller kvalité ända fram till patienten och att den  presenteras på ett bra sätt skapar förutsättningar att de kommer att lyckas med sina ambitioner.  Ska bli spännande att följa utvecklingen både när det gäller Stockholm och Kalmar - förhoppningvis har vi ganska snart några nya goda exempel på bra sjukhusmåltider.

måndag 1 juli 2013

Mötesplats Almedalen


Nu väntar spännande dagar på plats i Visby med diskussioner om offentlig mat på seminarier och vid många personliga möten med branschfolk och beslutsfattare. Eva Sundberg från kompetenscentret deltar i panelen på fyra seminarier:

Onsd den 3/7, kl 08:30
Hur kan offentlig sektor gå i bräschen för ett mer växtbaserat Sverige?
Vad vi äter är en av de mest avgörande faktorerna när det kommer till den individuella påverkan på klimatet. Genom att öka utbudet av växtbaserad mat i offentlig sektor kommer många anställda, vårdtagare och skolelever att bli inspirerade till en förbättrad och mer hållbar kosthållning.

Onsd den 3/7, kl 12:00
Måste maten smaka äckligt på sjukhus?
Maten som serveras på landets sjukhus får ofta kritik. Hur påverkas patienternas tillfrisknande och intryck av vården av den smaklösa maten? I Kalmar län anlitas stjärnkockar för att laga Sveriges godaste sjukhusmat. Utgångspunkten är att maten i grunden är en patientsäkerhetsfråga.

Onsd den 3/7, kl 15:00
Laga mat från grunden - rimligt recept för de offentliga köken?
Allt fler och starkare röster hörs för att ersätta de offentliga måltidsverksamheternas hel- och halvfabrikat med mat lagad från grunden. Hur ska begreppet definieras? Vad krävs för en omställning? Och var går gränsen mellan rimliga lösningar och ohållbar lagat-från-grunden-fanatism?

Torsd den 4/7, kl 13:00
Kan vi undvika livsmedelsfusk i framtiden? Hur vet vi vad som serveras i skola, vård och omsorg?
Debatt om möjligheterna och utmaningarna med att följa upp innehållet i den mat som serveras inom offentlig sektor. Ursprungsmärkning, vilka möjligheter till spårbarhet finns? Vem ska följa upp och hur? Krock mellan pris och kvalitet, vad får maten kosta?