måndag 30 september 2013

Ett pussel för en bra måltid


Vad är en bra måltid? Det är en fråga som vi som jobbar med måltider behöver ha ett svar på. Ofta säger vi att en måltid är mer än det som finns på tallriken. Men vad innebär det? Hur ska en bra måltid beskrivas?

Vi har tagit fram en modell som hjälp. Den har mottagits mycket positivt och kan fungera att utgå ifrån när måltidsfrågorna ska diskuteras ur olika aspekter. Vi har använt den för att diskutera måltiden ur ett heltidsperspektiv med bland andra upphandlare av livsmedel/måltidstjänster, måltidspersonal, anhöriga, föräldrar och politiker. 

Modellen är ett enkelt pussel med sex olika bitar, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. Vissa områden i modellen finns det lagkrav på som säker och näringsriktig i skolan. Med hållbar menas måltider som tar hänsyn till miljö och klimat. Områdena god och trivsam är viktiga för att maten och måltiden ska komma matgästen tillgodo. Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs under skoldagen eller i omsorgen

 Läs mer om pusslet och de olika bitarna här
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar