tisdag 20 maj 2014

Ett steg mot bättre måltider på sjukhus

God, hälsosam och behovsanpassad sjukhusmat som patienten äter upp är grundläggande för att främja tillfrisknande, öka välbefinnandet och hindra undernäring. För att maten på sjukhus ska bli en del av den medicinska behandlingen måste måltiden prioriteras och integreras i arbetet. Det behöver bli tydligt för alla som arbetar med vården av patienten, att måltiden är viktig.

För att stödja och inspirera till arbete med sjukhusmåltiden har vi tillsammans med Nätverket Hälsofrämjande sjukvård HFS, temagrupp matvanor, arbetat fram materialet Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården. Skriften innehåller rekommendationer kring måltidskvalitet på sjukhus.

Vi ser med spänning fram emot hur detta ska tas emot på sjukhusen och utvecklas framöver.

För att konkretisera och förtydliga rekommendationen finns mer text och förslag på mätmetoder på Livsmedelsverket.se. Där har vi även samlat exempel från sjukhus som på olika sätt arbetat med kvalitetsutveckling av måltiden. Har ni fler exempel på förbättringsarbete kring sjukhusmåltiderna tar vi gärna emot dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar