onsdag 27 augusti 2014

Måltidsmiljön tydligare i de öppna jämförelserna

I sitt arbete att utveckla de öppna jämförelserna har Socialstyrelsen just avslutat ett projekt där man sökt nya indikatorer för att mäta måltidsmiljö. Rapporten Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter, förslag till indikatorer vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom särskilda boenden och dagverksamheter.

Projektgruppen har enats om att föreslå fem indikatorer. De behandlar, om de äldre ser fram emot måltiden, om de anser att de får den hjälp de behöver, om individuella behov och önskemål beaktas, samt om det finns skriftliga rutiner för måltiden och för omsorgsmåltiden.

I det måltidspussel som vi tagit fram passar indikatorerna främst i måltidspusslets bit Trivsam men berör även pusselbitarna Integrerad och Näringsriktig.

Vi ser med nyfikenhet fram emot hur de olika indikatorerna ska kunna inspirera kommunerna till att skapa bättre måltider i äldreomsorgen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar