onsdag 13 maj 2015

Mat, musik och minnen – ett innovativt projekt för personer med demenssjukdom

Just nu pågår ett spännande projekt - ”Mat, musik och minnen” – som drivs av Hushållningssällskapet Väst med stöd från Arvsfonden. I projektet utvecklas och testas en ny metod för att stimulera minnet och skapa trygghet, anpassad för personer med demenssjukdom. Syftet är att ge ökad glädje och en förhöjd livskvalitet hos demenssjuka.

I korthet går projektet ut på att utveckla en modell där mat i kombination med musik används som redskap för minnesstimulering. Kommunikationen underlättas med hjälp av inspirerande ”föreställningar” kring mat och musik, både på äldreboenden med demensriktning och på träffar med anhöriga till demenssjuka personer. ”Föreställningarna” innefattar matlagningsdemonstrationer i kombination med musik för att stimulera olika sinnen och skapa dialog.

Resultatet kommer att spridas genom en handledning med tillhörande CD-skiva som produceras i projektet. Materialet kommer att skickas till ansvariga enhetschefer i Sveriges kommuner.

Institutionen för Kost & idrottsvetenskap i Göteborg ansvarar för projektets utvärdering med förutsättning att en grupp studenter kan göra det inom ramen för sin uppsats.

Här kan du läsa mer om detta spännande projekt:

http://www.arvsfonden.se/projekt/mat-musik-och-minnen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar