onsdag 12 september 2012

Boka in skolmatseminarier för politiker och andra beslutsfattare

Alla barn i grundskolan har rätt till en näringsriktig skollunch. Det slås fast i den nya skollagen.

  • Vad innebär kravet i praktiken?
  • Vad kan du som beslutsfattare göra för att förbättra skolmåltiderna?
  • Hur kan livsmedelsupphandlingar bidra till miljöarbetet och måltidskvalitet?
Frågorna besvaras på ett halvdagsseminarium som anordnas på fyra platser i höst. Medverkar gör Nationellt Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg vid Livsmedelsverket, Skolverket, Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Skolinspektionen och Miljöstyrningsrådet.

Målgrupp: Kommunernas politiker och chefstjänstemän med ansvar för skolan samt huvudmän för fristående skolor, specialskolan och sameskolan.
Datum och orter:
  • 8 november i Malmö
  • 14 november i Göteborg
  • 22 november i Umeå
  • 28 november i Stockholm (OBS nytt datum!)
Anmälan senast den 15 oktober 2012. Seminarierna är kostnadsfria men en avgift på 500 kronor tas ut för de som anmäler sig men ej deltar.

Mer information och anmälan finns inom kort på denna länk: www.slv.se/skolmat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar