onsdag 5 september 2012

Het debatt om vegetariskt i skolan


Det är bra för både hälsan och klimatet att äta mycket vegetariskt. Det är de flesta överens om.  Men hur andelen vegetariskt ska öka i de offentliga måltiderna, om det råder det stora meningsskiljaktigheter. Debatten om köttfri måndag eller annan veckodag går hög och engagerar både elever, skolpersonal, kostchefer och politiker. Här exempel från Östersund och Härnösand. 

I vissa skolor har elever drivit på för införandet av köttfri meny, exempelvis serveras enbart vegetariskt på Globala gymnasiet i Stockholm. På andra skolor protesterar eleverna och vill ha köttet tillbaka.

Frågan har också blivit stor i den politiska debatten och partier motionerar om köttfri måndag och får mothugg på ledarsidorna.

Frågan förtjänar en debatt men det vore synd ifall den enbart handlar om veckodagar när det, som alltid, finns flera lösningar och alternativ.


Läs mer:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar