fredag 5 juli 2013

Glödhet mat i Almedalen!


Nu lämnar vi Almedalen och årets matlandethuvudstad Gotland. Vi konstaterar att mat är ett glödhett ämne! Under veckan har mat och måltider debatterats och diskuterats på många seminarier och vi har haft fullt upp och deltagit i så många som möjligt. Seminarierna kring offentlig mat har framförallt berört områdena livsmedelsupphandling, hållbar livsmedelskonsumtion, köttfusk och matens betydelse för hälsan.

Något som berör och engagerar många är måltiderna inom äldreomsorgen, ett ämne som säkert kommer att fortsätta diskuteras under hösten. Det kan vi konstatera efter att under veckan ha träffat och pratat med såväl politiker som företrädare för pensionärsorganisationer. Vi har då blivit styrkta att vi är på rätt spår eftersom vår plan för hösten är att fokusera och öka våra insatser på dessa måltider. Men det får bli i mitten av augusti när vi är tillbaka från semestern.

Ha en skön sommar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar