torsdag 29 augusti 2013

En höst med fokus på de äldre


Efter en svårslagen sommar har vi i kompetenscentrum rivstartat hösten. Många spännande aktiviteter är på gång. Ett exempel på det är ett material tillsammans med Skolverket som riktar sig till skolledningar om hur skolmåltiderna kan integreras och bli en viktig resurs för hela skoldagen. Andra exemel är juryarbete i en tävling om sjukhusmaten, samarbete med Hälsofrämjande Sjukvård som skjutit fart, och planer på träffar för att diskutera hur attraktionskraften kan höjas för att arbeta med de offentliga måltiderna, vilken kompetens som krävs i köken. Allt detta återkommer vi till här på bloggen.

Men framför allt planerar vi för ett tydligare fokus på måltiderna för de äldre.

Äldrematen är ett hett diskussionsämne bland anhöriga, politiker och i branschen. Det höjs många kritiska röster över hur det ser ut idag men det finns också många bra exempel där det jobbas hårt för att höja kvalitén. Lite extra bränsle får debatten av serien Sveriges bästa äldreboende som just nu sänds i svt1. Maten och måltidernas betydelse för välbefinnande återkommer i serien och det är ingen tvekan om att god mat i trivsam miljö gör skillnad. Hör gärna av dig till oss med synpunkter och önskemål. Vilket stöd behövs och vad kan vi bidra med?


För övrigt:

Boka in den 12 november i kalendern! Då arrangerar Livsmedelsverket en branschdag för alla som arbetar med offentliga måltider. En dag med information om aktuella frågor från Livsmedelsverket och möjligheter att knyta kontakter med kollegor i branschen. Mer information kommer.

Vi ser fram emot en givande höst i måltidens tjänst

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar