tisdag 1 oktober 2013

Fira de äldres dag med en god måltid!


Idag är det FNs internationella äldredag. En dag full av aktiviteter för och om de äldre. Det är politikerutfrågningar, information om hälsa och brandsäkerhet och mycket annat.

Vår önskan är att alla äldre idag får fira med en god och trivsam måltid. Men inte bara idag, utan alla årets dagar, borde måltiden vara en höjdpunkt, eftersom bra mat är så viktigt för välbefinnandet och hälsan. Men tyvärr är inte det inte så för alla. 
Äldrematen är en omdiskuterad fråga i många kommuner och frågan kommer inte att minska i betydelse.

Antalet äldre i åldrarna över 65 har ökat de senaste åren, enligt SCBs befolkningsstatistik
. Det gäller främst antalet i åldrarna 65–79 år. Mellan 2001 och 2011 har antalet ökat med nästan 200 000. De närmaste tio åren väntas en fortsatt ökning på närmare 300 000 personer i dessa åldrar.

Det är därför stora framtida utmaningar som väntar för vården och omsorgen av våra äldre. Äldreminister Maria Larsson sa i helgen att det behövs en äldrekommission med företrädare för olika delar av samhället. Glöm då inte maten och måltiderna, är vårt lilla medskick till ministern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar