onsdag 13 november 2013

Pengar att söka till utvecklingsprojekt inom offentlig måltid

Så är det återigen dags att söka medel från Jordbruksverkets Stöd till insatser på livsmedelsområdet som är en del i satsningen på visionen Sverige - det nya matlandet.

Förutsättningarna är lite förändrade från förra året då det gäller bland annat kriterier och storlek på den sammanlagda potten.

När projekten väljs ut kommer beslut att fattas utifrån följande kriterier:
  • Projektdeltagarnas kunskaper och erfarenheter
  • Tidigare genomförda studier och projekt inom området
  • Samverkan
  • Innovation 
  • Efterfrågan och behov
  • Hållbarhet
  • Spridning av resultat
Bland förutsättningarna kan nämnas att JV kan bidra med maximalt 50 procent av projektets totala kostnader. Medfinansieringen kan bestå av egen tid/arbetsinsats. Sökande kan vara en organisation, en kommun, ett landsting eller region, en förening eller ett företag. Projektet ska leda till något som är av allmän nytta och resultatet ska kunna användas nationellt.

Här kan du läsa om förra årets projekt kring offentlig måltid. Gå in på Jordbruksverket och läs mer. Vi hoppas på många spännande projekt kring måltider i vård, skola och omsorg!

Observera att det är viktigt att din ansökan är fullständig och tydlig. Du kan inte komplettera den i efterhand. Skicka in din ansökan senast den 17 december 2013. Ansökan görs här.

Lycka till!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar