torsdag 7 november 2013

Till alla skolledare!

I dag lanserar Livsmedelsverket och Skolverket ett gemensamt inspirationsmaterial för att ge skolledare och pedagoger verktyg för att utveckla skolmåltiden till en resurs på skolan.

Skolmåltiden - en viktig del av en bra skola.

Materialet visar också på de möjligheter en bra skolmåltid ger. Mat och måltider kräver kunskap, organisation och engagemang, men med detta på plats är de bästa lösningarna oftast enkla!


I arbetet har flera skolledare bidragit med kunskap och erfarenheter och vi vill rikta ett särskilt stort tack till följande personer som även medverkar i materialet:
  • Ann-Christin Pinola, skolledare Gustav Adolfsskolan, Alingsås
  • Lars Nordin, skolledare Skiljeboskolan, Västerås 
  • Maria Westerlund, skolledare Atheneskolan, Visby
  • Berit Roman, skolledare på Lindåsskolan, Göteborg
  • Ewa Martinsson, skolledare på Runstensskolan, Haninge
Materialet skickas ut till skolledare på landets alla skolor. Läs mer på www.slv.se/skolledare

Den 29 november kl 14.00-15.00 sänds ett webbinarium riktat till skolledare och pedagoger via Skolverkets webbplats om ”Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola”. Välkommen att delta!

Sprid gärna vidare!


 
  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar