onsdag 2 juli 2014

Mötet mellan mat och vård

"Sjukhusmåltiden - var finns matgästen i mötet mellan måltiden och vården?" - det var rubriken för eftermiddagens seminarium i Almedalen på de offentliga måltidernas dag den 1 juli. Seminariet genomfördes i samarbete med Sjukhusläkarna, Livsmedelsakademin och oss på Livsmedelsverket. Under ledning av moderatorn Hans Naess fick vi vara med om en intressant, konstruktiv och dessutom rolig paneldiskussion.

Med i panelen var  Bengt von Zur-Mühlen, Sjukhusläkarna, Maria Biörklund Helgesson, Livsmedelsakademin, Michael Allerup Nielsen, Herlevs sjukhus, Heléne Ambjörnson, Kungälvs sjukhus och Gudrun Brunegård (KD) landstingsråd.

Nedan några citat från panelen:
  • Sjukhusmaten saknar sinnlighet, doft och smak
  • Utgår från personalen och inte från matgästens behov
  • Dietisterna måste arbeta mer med maten i praktiken och inte fokusera så mycket på teori och näringsberäkningar
  • Viktigt att läkarna engagerar sig mer kring måltiderna
  • Med eget kök på sjukhusen blir beslutsvägarna kortare och det är lättare att göra justeringar
  • Måltiden är en viktig del av behandlingen på sjukhus
  • Det finns en stor rädsla att göra fel i en värld som är präglad av hierarki och detaljstyrning
  • Viktigt att sjukhusledningen är engagerad kring måltiderna
  • Svinnet minskar när maten är god och äts upp!
Sjukhusmaten är en bubblare i det offentliga måltidssverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar