fredag 10 oktober 2014

Är du stolt över patientmåltiderna på ditt sjukhus?
I dagarna får ett hundratal sjukhusdirektörer ett kuvert från Livsmedelsverket på sitt bord. Kuvertet innehåller en skrift och ett brev som ställer frågan: Är du stolt över patientmåltiderna på ditt sjukhus?

Skriften Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården innehåller rekommendationer som är tänkta att fungera som ett verktyg för att kvalitetssäkra måltiden på sjukhus. Läs mer om den
här


Vi hoppas att vårt utskick ska inspirera till att starta en process för att måltiderna på alla sjukhus ska utvecklas och tas tillvara på ett bättre sätt. Sjukhusmat som äts upp är både en ekonomisk, hälsomässig och miljömässig vinst. Därför har sjukhusens ledning mycket att vinna på att ställa höga krav och sätta upp mål för strategiskt kvalitetsarbete och att skapa organisationer där måltidsfrågan prioriteras och får ta plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar