onsdag 5 november 2014

Nu är den klar, rapporten om måltiderna i äldreomsorgen!

Rapporten Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras är ett uppdrag från regeringen. Uppdraget innebar att inventera projekt för bättre äldreomsorgsmåltider (genomförda 2006-2013), göra en enklare analys samt lägga fram konkreta förslag till regeringen om hur måltiderna i äldreomsorgen ska kunna förbättras.

Arbetet med inventeringen har varit fantastiskt roligt och lärorikt. Mycket bra har gjorts runt om i landet, men det behöver göras ännu mer för att måltiderna ska bli en positiv upplevelse för alla äldre i omsorg. Vi har fått åtskilliga insikter om vad som fungerar bra och mindre bra kring äldreomsorgsmåltiderna. Dessa ihop med dialogmöten och Kompetenscentrumets samlade kunskap och erfarenheter har mynnat ut i åtta förslag till regeringen om fortsatta satsningar på våra äldres mat och måltider. Vi är taggade till tusen och hoppas få fortsätta jobba med dessa frågor!

Det känns bra att efter våra fyra år på Livsmedelverket kunna kröna arbetet med denna rapport. Men det är ingen statisk rapport som ska stå i en hylla och samla damm. Den har en tydlig riktning framåt mot vad som skulle behöva göras och förslag på hur. Exempelvis har vi under arbetet med att inventera de hundratals projekten kunnat identifiera tio möjliga framgångsfaktorer för en positiv utveckling. Rapporten ger även förslag på hur en framtida insats liknande stimulansmedlen skulle kunna bli mer förankrad i verksamheten och ge mer bestående resultat.
Vi är övertygade om att rapporten kan få stor användning på flera olika sätt, inte minst som kunskapskälla och inspiration för nya projekt.

Läs: Hela rapporten, Pressmeddelande, Sammanfattning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar