onsdag 1 juli 2015

Polletten är på väg att trilla ner!


I går fanns de offentliga måltiderna påtagligt med i Almedalen. mitt i smeten genomförde vi De offentliga måltidernas dag i samarbete med fem andra aktörer, se tidigare blogginlägg

Vår första paneldiskussion, i ett fullsmockat tält, hade rubriken Hållbart och hälsosamt- ska den offentliga gastronomin ta täten? Utgångspunkten för diskussionen var den kommande livsmedelsstrategin.

I panelen stod Stig Orustfjord, generaldirektör, Livsmedelsverket.Marianne Pettersson, riksdagsledamot (S), Åsa Coenraads, riksdagsledamot (M), Annika Åhnberg, processledare Livsmedelsstrategin, Elisabet Rothenberg ordförande Dietisternas riksförbund, Mikael Palo, kultur- och utbildningschef Sörmlands läns landsting. Moderator var Hans Naess

Det bådar gott för på vilket sätt de offentliga måltiderna kommer att ta plats i den kommande livsmedelsstrategin efter Annika Åhnbergs inlägg i diskussionen. Hon sa "Det som har präglat synen på de offentliga måltiderna är att man har tittat på kostnaderna. Men det är inte bara en kostnad, det är en investering", hon sa också "Kommuner och landsting borde göra samhällsekonomiska analyser av att satsa på bra offentliga måltider. Man upptäcker inte vinsterna om man bara tittar på en ettårsbudget"

Vår egen GD lyfte fram behovet av mer innovation kring de offentliga måltiderna, Det behövs ett möte mellan företag, forskning och kapital. Livsmedelsverket kan skapa en plattform för det mötet ansåg han.

De båda politikerna i panelen var överens om att det är viktigt att ta med sig erfarenheter från det framgångsrika arbete som gjordes inom ramen för matlandetsatsningen kring offentliga måltider in i arbetet med livsmedelsstrategin.

Marianne Backrud Hagberg och Elisabet Rothenberg var de som tydligast lyfte fram behovet av kunskap och kompetens i alla led.

Mikael lyfte fram behovet av en tydlig policy kring arbetet med offentliga måltider och vilket stort ansvar och möjlighet dessa verksamheter har för hållbarhetsfrågorna.

En reflektion jag gör efter denna första paneldiskussion är att det inte pratades offentlig upphandling över huvudtaget - det brukar ju alltför ofta vara det diket vi hamnar i när offentliga måltider ska diskuteras i sådana här sammanhang. Det diket måste ju såklart också grävas i men det var uppfriskande att fokusera på andra viktiga aspekter kring de offentliga måltiderna just denna timma.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar