onsdag 14 december 2011

Viktigt att lyssna på de äldre i måltidsplaneringen


För att matgästerna i äldreomsorgen ska känna måltidsglädje och må bra av maten är det viktigt att de kommer till tals när måltiderna ska planeras. Det betyder inte att man måste erbjuda en à la carte-meny. Men det behöver finnas någon form av kvalitetssäkring så att måltiderna motsvarar de äldres önskemål och behov.
Idag presenterar Socialstyrelsen två rapporter: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Öppna jämförelser 2011 – Vård och omsorg om äldre (som ges ut tillsammans med SKL). De visar att 49 procent av matgästerna på äldreboenden är mycket nöjda med maten. Det är förstås för få. 18 procent är missnöjda. Det är alldeles för många.
Eldsjälar ute i kommuner och landsting kan inte dra hela lasset för att lyfta måltiderna. Det behövs också policys, ledningssystem och rutiner. Och utbildning. På sidan 61 och 65 i den här rapporten (underlag till råden Bra mat i äldreomsorgen) på Livsmedelsverkets webbplats kan man läsa om vikten av utbildning för personalen för att förbättra måltiderna i äldreomsorgen.
Även om Socialstyrelsens undersökning bara är en liten pusselbit kring hur det ser ut med måltiderna i äldreomsorgen, vore det spännande att titta närmare på de kommuner som fått högst betyg. Kanske kan man hos dem hitta ytterligare några nycklar som vi i kompetenscentret kan förmedla ut till alla som jobbar med att förbättra måltiderna.

3 kommentarer:

 1. I dessa råd läste jag att man skall

  "...tillmötesgå personer som vill äta särskild mat av exempelvis religiösa, kulturella eller etiska skäl."

  Alltså inte dem som vill ha särskild mat av hälsoskäl?

  SvaraRadera
 2. Jag blir inte riktigt klok på om detta är två helt olika undersökningar eller om de har samma frågor som bas.
  Kommundietist

  SvaraRadera
 3. Hej
  Jo, jag kan hålla med dig om att det är lätt att bli snurrig med alla dessa siffror. Men det enkla svaret på din fråga är att: Ja, det är samma enkät som man har utgått ifrån. Det är alltså en brukarenkät med fyra frågor om mat som besvarats av 56 000 äldre personer med hemtjänst och 31 000 på äldreboenden. Svarsfrekvensen låg på 67 respektive 54 procent.

  I de öppna jämförelserna har man använt enbart en av de fyra frågorna och resultatet redovisas i procent. I rapporten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” har svaren omräknats till ett index där de fyra frågorna lagts ihop. I en bilaga till rapporten går det att se frågorna var för sig. Resultaten kan bara ses som en fingervisning då det finns en del felkällor.

  Ytterligare en fråga finns i de öppna jämförelserna som berör maten. Det är hur många som riskbedömts med avseende på undernäring i kvalitetsverktyget Senior Alert. Inte heller det svaret ger ju mer än en fingervisning då det som känt är skillnad på att undersöka och att genomföra.

  SvaraRadera