tisdag 21 februari 2012

Enkelt och genialt förbättringsarbete

Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. Förebilden är "Breakthrough Series" som tagits fram av The Institute for Health Care Improvement , Boston. Inom omsorgen i Sverige har jag stött på metoden på flera orter. De allra flesta verkar mycket nöjda med den beprövade mallen och den enkla metoden.

Jag deltog häromveckan i ett nutritionsseminarium som Geriatriskt utvecklingscentrum på SUS i Malmö arrangerade. Där fick vi lyssna till engagerad personal från Hvita Briggens demens- och dagverksamhet i Ystad. De beskrev flera små genombrottsprojekt med både positivt och negativt slutresultat. En av styrkorna med metoden är just att våga prova idéer i liten skala, för att utvärdera om de är tillräckligt bra att gå vidare med.

I ett projekt ville personalen prova om lugn musik kunde öka trivseln runt bordet vid måltiderna. Försöket visade dock att så inte var fallet. De blev istället gräl om vilken musik som var bra (!).

När dagverksamheten i ett annat projekt tydligt skilde på vardaglig frukost och festligare eftermiddagsfika med hjälp av vackert kaffeporslin, som köpts in billigt från en loppmarknad, blev alla glada och nöjda.

Vi var många som log uppskattade vid presentationen och konstaterade hur enkelt och genialt förändringsarbete kan vara.

Bild på Hvita Briggens festporslin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar