fredag 9 november 2012

Måltider i gruppbostaden

Nu börjar det hända något på våra sidor om måltiden i gruppbostaden. Inledningsvis har vi tillsammans med Statens folkhälsoinstitut, tagit fram en broschyr. Den riktar sig till chefer som ansvarar för grupp- och servicebostäder. Den handlar om maten som lagas i boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förhoppningen är att den ska inspirera chefer att lyfta upp måltidsfrågor på agendan.

Broschyren innehåller grundläggande information samt en del tips och idéer på hur man tillsammans med kostkompetensen i kommunen, kan arbeta för att öka kunskapen och intresset för bra mat och måltider hos personalen. Så att personalen i sin tur, ska kunna känna sig trygga och inspirerade i att uppmuntra de boende att äta bra och varierad mat.
Brochyren finns att ladda ner eller skicka efter kostandsfritt från Livsmedelsverkets webbutik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar