tisdag 15 januari 2013

Måltidsmiljön i särskilt boende, en ny indikator i Öppna jämförelser

Nu finns 2012 års resultat av Öppna jämförelser, om Vård och omsorg av äldre, ute på SKLs webb. Som tidigare är det spännande och intressant att bläddra, fundera och jämföra kommuner.

En glädjande nyhet är att SKL och Socialstyrelsen i år har med en del nya indikatorer. Bland annat en för måltidsmiljö inom särskilt boende, med frågan om de äldre upplever måltiden som en trevlig stund. Syftet med att ha med denna fråga beskriver de som att måltidsmiljön kan ha effekter på den enskildes energiintag, nutritionsstatus och välbefinnande. Syftena för alla indiktorer beskrivs i bilaga 2. Vad de menar med en positiv måltidsmiljö är sociala aspekter samt matens smak, doft, färg och konsistens.
 
Vi kommer säkerligen få anledning att återkomma till dessa siffror längre fram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar