onsdag 13 februari 2013

Måltidsvärdar på sjukhuset i Ängelholm

Ängelholms sjukhus är ett av flera sjukhus i landet som satsar på måltidsvärdar för att maten på allra bästa sätt ska komma matgästerna till godo.

Det finns många fördelar med att ha särskilda måltidsvärdar på vårdavdelningarna. Här är några av dem som man upptäckt här:
  1. Bättre helhetsupplevelse. Bemötandet och serveringssättet har en avgörande betydelse för både aptit, smak och måltidsupplevelse.
  2. Rätt sorts kost. En måltidsvärd vet exakt vilka olika sorters koster och konsistenser det finns att beställa från köket, och kan därför fungera som hjälp och stöd vid ordination av lämplig kost.
  3. Ökade valmöjligheter. Även om köket erbjuder flera olika alternativa rätter och tillbehör är det inte alltid som detta når hela vägen fram till patienten. Med måltidsvärdar säkrar man även detta.
  4. Mindre svinn. Måltidsvärden har bättre koll på hur mycket mat som går åt och kan göra mer exakta beställningar till köket.
  5. Högre matsäkerhet. Att hygienen kring måltiderna sköts minutiöst är extra viktigt på en vårdavdelning, där matgästerna är sjuka eller nedsatta. Måltidsvärden kan grundläggande livsmedelshygien och går inte emellan vårduppgifter och köket.
Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar