tisdag 19 februari 2013

Hur går det för Matlandet?

I dag presenteras resultatet av den översyn som gjorts på regeringens satsning på Sverige - det nya matlandet.Resultatet av översynen kommer att ligga till grund för planeringen av det kommande arbetet och för eventuella justeringar på matlandetsatsningen framöver.
Eftersom vårt projekt är en del i denna satsning är det så klart spännande att läsa vad man kommit fram till.

Stort mediaintresse
Pressträff på Vetekatten i Stockholm


Här på Livsmedelsverket gläds vi åt resultatet på den fråga som ställts till landets kostchefer angående stöd från oss. Ungefär hälften av kommunerna instämmer i påståenden (har angett 4 eller 5 på en femgradig skala) om att Livsmedelsverket förbättrat sitt stöd till verksamheten och att det är enklare att få tillgång till myndighetens kompetens
En annan intressant och glädjande uppgift är att ungefär 60 procent av kommunerna har en kost- och livsmedelspolicy,  nästan 40 procent av kommunerna har antagit en policy under år 2010 eller senare. En relativt stor andel har alltså en mycket aktuell policy. Ett viktigt instrument för att kunna arbeta mer strategiskt med kvalitetsarbete och upphandling av livsmedel.
Då det gäller målet att fler små och medelstora företag deltar i och vinner kontrakt i offentlig upphandling konstateras i översynen att det skett en ökning mellan 2008 och 2011.
Målet att höja kvalitén på mat inom den offentliga sektorn har man tyvärr inte kunnat utvärdera eftersom de inidikatorer som knutits till målet inte håller för att utvärdera måluppfyllelsen.
Vi ser fram mot att få vara med under våren för att diskutera resultaten och hur arbetet ska läggas upp framöver.
Läs mer på regeringens webbplats här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar