måndag 29 april 2013

Ny forskning: Brister i matdistributionen till äldre med hemtjänstNy avhandling Matdistribution till äldre hemmaboende personer ur flera perspektiv läggs fram den 10 maj vid Örebro universitet. Doktorand Zada Pajalic har önskat studera distributionen utifrån de äldres samt olika yrkesgruppers erfarenheter.
Fokusgrupper med personal från hela distributionskedjan samt intervjuer med beslutsfattare och med de äldre visar att rutiner saknas. I regel gjordes inga utredningar av näringsstatus när en person börjar få måltider i hemmet. Känner man inte till utgångsläget, är det svårt att veta vilket utfall servicen gett och inte heller vilka konsekvenserna bli när det inte fungerar, menar Zada Pajalic.

Avhandlingen visar att matdistributionen i dagsläget är komplicerad och dåligt organiserad.  Zada Pajalic drar slutsatsen att kommunerna bör skapa en funktion med övergripande ansvar för matdistributionen till äldre.

Länk till Örebro Universitet här

Matdistribution och måltiden i hemtjänsten har på många ställen en del att önska, men det finns även ställen där det fungerar bättre. Genom att lära av de ställen som lyckats och sprida kunskap om hur de gjort, kan fler verksamheter bli bättre i framtiden.

Ni får gärna kontakat mig om ni har erfarenheter av matdistribution i hemtjänsten som ni vill dela med er av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar