måndag 8 april 2013

Kvalitetskrav för bra måltider


En grundförutsättning för bra måltider inom vård, skola och omsorg är att de livsmedel som används är av god kvalité. Att upphandla livsmedel som bidrar till god mat och nöjda matgäster är en komplex och grannlaga uppgift för landets offentliga inköpare. Att de som ansvarar för, beställer och tillagar måltiderna är delaktiga och har stora påverkansmöjligheter är en viktig framgångsfaktor för lyckade upphandlingar. Säkra livsmedel med egenskaper som motsvarar kraven är nödvändigt för att de som tillagar och serverar ska känna yrkesstolthet och kunna sälja in måltiderna till sina matgäster.

Bra råvaror är också en förutsättning för att på lång sikt behålla och rekrytera engagerade,yrkesstolta kockar till de offentliga köken. En oroande tendens vi ser är att processen ofta fokuserar på formerna för upphandlingen istället för på glädjen att köpa sunda, näringsriktiga och säkra livsmedel.

Denna veckan finns vi med som utställare och föreläsare när Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) har sin stora konferens
i Västerås. Där ska vi träffa drygt 600 deltagare och prata om
upphandlarnas viktiga roll för att köpa in livsmedel och måltids-
tjänster som bidrar till långsiktigt hållbar hälsa och miljö.

Läs vårt infomaterial kring kvalitetskrav för bra måltider
här

Följ oss gärna på twitter under dessa dagar @Maltiden
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar