tisdag 21 januari 2014

Webbinarie om skolmåltiden

Maten i skolan ska vara både kostnadsfri och näringsriktig, men räcker det? I ett webbinarie riktat till skolledare ges information om skollagens krav på maten i skolan men också hur det går att med enkla medel omvandla måltiden till en resurs i utbildningen. Webbinariet som arrangerades av Livsmedelsverket och Skolverket sändes den 29 november 2013 går nu att se i efterhand här

Medverkande är: Eva Sundberg, Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, Livsmedelsverket. Anna-Karin Quetel, nutritionist, Livsmedelsverket. Lars Åke Bäckman, undervisningsråd Skolverket. Ann-Christin Pinola, skolledare, Alingsås

Läs mer om materialet Skolmåltiden  - en viktig viktig del av en bra skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar