onsdag 16 april 2014

Måltidskunskap i nya allmänna råd från socialstyrelsen

Den 8 april publicerade Socialstyrelsen allmänna råd om kunskaper som bör finna hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Dessa nya allmänna råd, är ett litet steg
framåt då det gäller mat, måltider och hälsa.
 
 Under rubriken; Aktiviteter i vardagen, står att kunskap om matlagning och förmåga att tillsammans med den en­skilde tillaga måltider är ett baskrav. Då det gäller hälsa ska personal minst ha kunskaper om vilken betydelse mat och näring har för människors hälsa och välbefinnande samt kunskap om vilka hälsoproblem som ofta förekommer i kombination med funktionsnedsättning. Råden förtydligar att all personal bör vid behov få fortbildning och handledning kring de kunskaper och förmågor som anges i de allmänna råden. Läs hela det allmänna rådet här .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar