tisdag 13 mars 2012

Den goda maten

Sveriges Konsumenter besökte under sommaren 2011 flera sjukhus och äldreboenden på olika orter i Sverige för att betygsätta måltider och provsmaka mat. Medlemmarna från lokala PRO-föreningar, med flera, agerade smakpaneler.

Rapporten om resultatet är nu klar. Sveriges Konsumenters slutsatser av projektet visar på vikten av att se måltiden som en helhet. Där faktorer som näring, måltidsmiljö, bemötande, råvarornas kvalitet och ursprung spelar in.

I rapporten påpekar de också hur betydelsefullt samarbete och kommunikation är mellan anställda inom vård, kök, måltidsverksamhet samt upphandling.

Jag kan med glädje konstatera att dessa slutsatser stärker våra tankar och de planer vi har på kommande satsningar under projektåren.

I vår aktivitetsplanering finns bland annat ett första dialogmöte där vi ur ett näringsperspektiv tar oss an problematiken med äldreomsorgens olika koster. På våra webbsidor kommer det att finnas exempel på måltidssamarbete mellan köks- och omsorgspersonal. Vi har även bett studenter om hjälp att uppmärksamma frågor som måltidsmiljö och bemötande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar