torsdag 19 april 2012

Nationell studie om skolmat presenteras idag

I dag publiceras en rapport från SkolmatSverige som visar att det finns en del kvar att göra då det gäller skolmatens näringsriktighet – åtminstone var det så för ett år sedan då Karolinska Institutet genomförde undersökningen.  
Insatser behövs för att komma tillrätta med just de här problemen men de måste ske parallellt med andra viktiga åtgärder för att eleverna ska känna matglädje och äta maten.  Till exempel att matsalen har tillräckligt med sittplatser och är trivsam, att eleverna har tillräckligt lång tid för att äta och inte minst att maten är god och tillagas och serveras av kunnig och engagerad personal.
Bara för att näringen går att mäta och redovisa i en tabell får vi inte begränsa oss till detta när vi bedömer kvaliteten på skolmåltiderna.  Verktyget som KI tagit fram bedömer inte bara näringen utan även andra viktiga aspekter av måltidskvalitet.
Att allt fler ser på måltiden som en helhet är en trend som vi ser inom alla typer av offentliga måltidsverksamheter. Vi välkomnar verkligen detta!
På SkolmatSveriges webbplats kan du läsa hela rapporten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar