tisdag 22 maj 2012

Skolmatskvalitet kräver helhetsperspektiv

Det är klart att det vore toppen om kommunerna kunde satsa mer resurser på skolmåltiderna. Men bra skolmåltider behöver inte nödvändigtvis kosta mer än dåliga. Man kan till exempel komma långt genom att laga mer vegetariska rätter, god mat som verkligen äts upp och se till att ha system som minimerar svinnet.
LRF-satsningen Skolmatens Vänner presenterar i dagarna nya siffror om hur mycket pengar som kommunerna lägger på inköp av livsmedel till skolmaten. Undersökningen visar att det är stora skillnader. Livsmedelskostnaderna varierar mellan 6,43 och 14 kronor per portion (exklusive moms).
Därför vill jag ta tillfället i akt att lyfta hur viktigt det är att se på skolmåltiderna som en helhet. Att skolköken har tillgång till bra produkter är en förutsättning för att kunna laga bra mat. Lika betydelsefullt är personalens kompetens, elevinflytandet och måltidsmiljön. Det är först när vi lägger ihop alla dessa delar som vi får den verkliga bilden av hur bra måltiden faktiskt är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar