fredag 1 juni 2012

Svårgreppbara begrepp

Bland alla begrepp vi rör oss med i branschen är nog de som rör närproducerad, lokal och regional mat de svåraste att komma överens om vad de egentligen innebär. Undrar om det ens är möjligt?!
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, driver ett projekt på det här temat. Igår var jag med på projektets halvtidskonferens här i Uppsala. En bra eftermiddag då begreppen, eller åtminstone problematiken kring begreppen, tydliggjordes.
 Ingela Hallberg, SLU ledde diskussionen
Forskning visar att det finns en mångfald av perspektiv, motiv och argument för och emot lokal mat. De skiljer sig också åt mellan olika världsdelar, länder och politiska sammanhang.

Alla argument för och emot lokal mat är inte nödvändigtvis byggda på fakta, snarare på enskilda individers och organisationers föreställningar om vad lokal mat är. Många associerar lokal mat med småskalig produktion, ekologiska varor, hantverksmässig produktion och/eller främjande av lokala mattraditioner.
Men oavsett vad forskningen visar är många konsumenter intresserade av lokal mat av olika skäl. Det påverkar förstås också arbetet med de offentliga måltiderna. Många kostchefer i kommuner och landsting efterfrågar stöd och riktlinjer kring detta för att underlätta i arbetet. Som ni förstår är det inte helt lätt för oss att leva upp till de förväntningarna!
Fortsättning följer…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar