onsdag 29 maj 2013

Hygiensjuksköterskor i omsorgen, om hygien och kontroll

Svensk sjuksköterskeförening har sina lokaler i ett fantastiskt hus i Stockholm. Hit var vi inbjudna av nätverket för hygiensjuksköterskor för att prata livsmedelshygien.
Jag och Anita Ekmyr från Livsmedelsverkets kontrolledningsenhet berättade och försökte räta ut frågetecken. Anita har just avslutat arbetet med en ny och mycket gedigen kontrollhandbok som hjälp för landets Livsmedelsinspektörer.

Frågorna från sjuksköterskorna gällde allt från blomkrukor, städmaterial, handfat var femte meter, HACCP, hundar, nybyggnation, arbetskläder, skyddshandskar, plåster, boende med i matlagningen och om alla inspektörer har samma eller olika direktiv.

Svaren som Anita gav kan förenklat sammanfattas så här: 
Mat kan förberedas och lagas på många olika sätt. Det viktiga är att maten som serveras är säker och att ingen blir lurad. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att se till att dessa krav uppfylls.
 
Dessa enkla krav kräver kunskap, samarbete och planering men är mycket flexibla. Flexibiliteten i den målstyrda lagstiftningen syftar till att företaget ska hitta de lösningar som passar den egna verksamheten bäst. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar