torsdag 30 maj 2013

Måltidspedagogik


Krinova Incubator & Science Park anordnar i samverkan med Livsmedelsverket och ett antal andra samarbetspartners en konferensturné om Måltidspedagogik på fem orter i Sverige, Kristianstad, Vara, Örebro, Östersund och Stockholm. Syftet med konferensen är ge inspiration och kunskap om hur barns intresse för mat kan öka på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt. Deltagarna får redskap och material för att kunna fortsätta med arbetet i sina dagliga verksamheter.

Konferensen vänder sig till skolledare, pedagoger inom förskola och skola, elevhälsa, fritidsledare, kostchefer, mat-, hälso- och sociala entreprenörer, barnavårdscentraler, folkhälsosamordnare, politiker med ansvar för området samt andra intresserade

Inbjudan och anmälan finns
här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar