måndag 17 februari 2014

Skolmåltidspedagogik - nytt uppdrag!

Livsmedelsverket och kompetenscentret har nyligen fått ett nytt spännande uppdrag, nämligen att under 2014:

 ”ta fram ämnesövergripande pedagogiska verktyg för måltiden i skolan. I arbetet ska samråd ske med Sameskolstyrelsen och andra berörda myndigheter.”*


*Källa: Regleringsbrev för Livsmedelsverket 2014 

Det känns väldigt roligt att få bygga vidare på det uppdrag vi hade kring skolmåltiderna under 2012-2013 tillsammans med Skolverket. Det mynnade ju bland annat ut i materialet ”Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola” som vänder sig till skolledare. Missa inte heller det webbinarium (ca 60 minuter) med detta material som tema, finns på
skolverkets webbplats

Men nu går vi vidare och blir ännu mer konkreta – hur kan måltiden komma in i klassrummet? Eller kanske hur kan skolköket och skolrestaurangen användas som klassrum? Vi vet att det redan finns en mängd exempel på övningar framtagna lokalt ute i skolor och kommuner. Vissa känner vi till men många har vi säkert inte fått ta del av. Vi kommer att återkomma med efterlysning av goda idéer, men ni är varmt välkomna att höra av er redan nu med tankar kring teman, innehåll och övningar! Eller kanske namn på personer ni tycker vi bör involvera i arbetet?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar