tisdag 18 februari 2014

Inventering av måltidsprojekt inom äldreomsorgen - nytt uppdrag

Måltiden inom äldreomsorgen är viktig, dels för välbefinnande och trivsel, dels för att tillgodose behov av energi och näring. Det finns mycket att vinna på att sköra äldre lockas att äta när aptiten minskar. Under många år har stora satsningar gjorts för att förbättra måltiden i äldreomsorgen och minska risken för undernäring. Trots detta är äldreomsorgsmåltiden inte genomgående en positiv upplevelse för alla.

Kompetenscentret har i regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på äldreområdet under perioden 2006-2013, i samverkan med Socialstyrelsen. Med detta som underlag ska vi söka efter svar och lämna förslag på hur måltidskvaliteten för äldre personer i omsorg ska kunna utvecklas och höjas.Vi kommer bland annat att titta närmare på de 659 måltidsprojekt som genomförts med stöd från de stimulansbidrag som Socialstyrelsen delat ut under perioden 2007-2012. Så snart den inledande inventeringen är gjord kommer vi att bjuda in till en hearing.
Uppdraget känns både spännande och roligt och vi hoppas hitta många goda idéer som kan leda oss framåt i arbetet med att förbättra måltiderna i särskilt- och även ordinärt boende.

Halmstad Kommuns dukningstävling, Måltidens dag 2012Inga kommentarer:

Skicka en kommentar