onsdag 19 februari 2014

Kost & Närings grossistbarometer ute nu


Grossistbarometern är Kost & Närings kartläggning av samarbetet mellan Sveriges offentliga måltidsverksamheter och grossisterna Gunnar Dafgård, Martin & Servera respektive Menigo. Barometern är utformad av Kost & Näring, i dialog med nämnda grossister som också ställer sig bakom initiativet. Målsättningen med Grossistbarometern är att den ska bli en hörnsten i debatten om livsmedelsupphandlingen och de offentliga måltiderna – och inte minst leda till dialog och konkreta förändringar på det här viktiga området.
Grossistbarometern är den första undersökningen av kundupplevelse där grossisterna på ett transparent och enkelt sätt jämförs med varandra. Barometern kommer att genomföras årligen, och skickas till huvudkontaktpersonen för respektive kommuns måltidsverksamhet. Bland områdena som täcks in i undersökningen återfinns bland annat överprövningar och utbytesvaror, men också frågor kring måltidsorganisationernas egna arbete och rutiner för uppföljning av avtalen.
Svarstiden för 2014 års barometer pågår fram till slutet av februari. Resultaten i sin helhet kommer publiceras på www.grossistbarometern.se i mitten av mars, dock anonymiserade till länsnivå. Som komplement till Grossistbarometern, som riktar sig till kommunerna, genomför Kost & Näring inom kort också en motsvarande barometer för landstingen, Grossistbarometern Landsting. 

Marianne Backrud,
foto Elisabeth Ohlson Wallin

Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg framhåller att dialogen med grossisterna under arbetet med barometern har skett i konstruktiv anda.

– Intresset från grossisterna har varit stort och vi har märkt av en ödmjukhet inför att dagens situation måste förbättras. Jag är övertygad om att Grossistbarometern blir en viktig pusselbit i den processen, en gemensam grund för diskussionen som båda sidor kan ställa upp på. Nu hoppas vi verkligen att alla kost- och måltidschefer som fått enkäten också tar sig tid att svara, det är superviktigt. Ju fler svar, desto tyngre väger sedan resultaten, säger Marianne Backrud-Hagberg, och förklarar vidare hur 2014 blir ett slags ”år 0” för Grossistbarometern. – Från och med 2015 års barometer kommer vi kunna jämföra resultaten och få svart på vitt. Vad har förbättras, var finns det fortsatt problem? Går utvecklingen på vissa områden till och med i negativ riktning? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar