tisdag 11 februari 2014

Norge först i spåret!?


Förra veckan var jag inbjuden till Norge av ”Skolmatens venner” för att berätta om vårt svenska system kring skolmåltiderna och vårt arbete på Livsmedelsverket med utveckling av dessa måltider.
Jag blev återigen påmind om vilken fantastisk resurs vi har i Sverige med våra lagstadgade kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider för alla elever i grundskolan – norrmännen är väldigt avundsjuka, åtminstone de som jag träffade. Trots avsaknad av lagstiftning kring skolmåltider i Norge så finns det flera exempel där rektorer och skolchefer valt att lägga en del av skolornas resurser på att tillhandahålla en måltid. En rektor beskrev hur de på hennes skola, bland annat med hjälp av skolmåltiderna, på några år gått från att vara en ”problemskola” till att bli ”bäst i klassen".När problemen var som störst för några år sedan bestämde de sig för att ta itu med situationen, med utgångspunkt i Maslows behovstrappa. Så klokt tänkt!
De insåg att det inte var framgångsrikt att exempelvis prata läroplansmål och meritpoäng så länge de grundläggande behoven hos eleverna inte var tillgodsosedda.
Tro det eller ej men vi har en del att lära av Norge i dessa OS-tider - både när det gäller skidåkning och skolmåltiderJ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar